VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Elektroniikan perusteet (IST2006) > 2021-2022

Elektroniikan perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST2006
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Ahvonen, Jani
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D25.10.2021 – 19.12.2021Jani AhvonenSuomi1.8.2021 – 6.9.2021

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii analogisen ja digitaalisen elektroniikan tärkeimmät lohkot ja niiden toimintaperiaatteet. Opiskelija oppii rakentamaan elektroniikkalaitteita lohkojen avulla ja ymmärtää lohkojen väliset rajapinnat. Opintojakso tutustuttaa opiskelijat systeemiajatteluun.

Opiskelijan työmäärä

54 h, josta työjärjestykseen merkittyä lähiopetusta: 28 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Tasasähköpiirien ja vaihtosähkökäsitteiden tuntemus suotavaa.

Sisältö

Analogisen elektroniikan osalta käsiteltävät lohkot ovat:
• Jännitteensyöttölohkot
• Suojauslohkot
• Suodatinlohkot
• Vahvistinlohkot
• Matemaattiset lohkot
• Ohjaus / päättelylohkot
• IO lohkot
Digitaalisen elektroniikan osalta käsiteltävät lohkot ovat:
• Näytteenotto
• AD-muunnin
• DA-muunnin
• Loogiset peruspiirit
• Kellopiirit
• Muisti
• Prosessori
• Näyttö

Opiskelumateriaali

• Louis E. Frenzel: Electronics Explained (soveltuvin osin)
• Opettajan toimittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luentoja, laskuharjoituksia ja suunnitteluharjoituksia.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arviointi perustuu tentistä ja suunnitteluharjoituksista saatujen arvosanojen painotettuun keskiarvoon.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin