VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Sähkö ja magnetismi (IST2003) > 2021-2022

Sähkö ja magnetismi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST2003
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Ojanen, Jussi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D3.1.2022 – 1.5.2022Jarmo Mäkelä, Jussi OjanenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa sähköstatiikan, tasasähkön ja magnetismin suureet ja niiden yksiköt. Opiskelija ymmärtää sähkömagneettisia ilmiöitä ja hallitsee tavallisimpien sähköteknisten komponenttien käyttäytymisen. Oppilas tuntee sähköilmiöiden, erityisesti anturiteknisiä, sovellutuksia. Oppilas osaa laskea sähköstatiikkaan, tasasähköön ja magnetismiin liittyviä tehtäviä. Laboratorioharjoituksissa opiskelija oppii mittaustekniikkaa sekä analysoimaan mittaustuloksia ja niiden luotettavuutta. Opintojaksolla oppilas tutustuu myös mittaus- ja simulointiohjelmiin.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 81 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 42 h.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Mekaniikka 1 ja 2 tai Mekaniikka 4 op.

Sisältö

Coulombin laki, sähkökenttä, sähkövuo, Gaussin laki, potentiaali, polarisaatio, aine sähkökentässä, influenssi ja hankaussähkö, sähkölujuus, kapasitanssi, sähkövirta, Ohmin laki, tasavirran suureet ja komponentit, Kirchhoffin lait, magneettikenttä, lävistyslaki, induktiolaki, induktanssi ja keskinäisinduktanssi, magneettipiiri.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 2, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä. Sähkö ja magnetismi 1 opintojakson voi korvata opintojaksolla Sähkö ja magnetismi 5 op.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (90%), laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella (10%).
Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee osallistua kaikkiin laboratoriossa tehtäviin mittauksiin.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin