VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Mekaniikka 1 (IST1003) > 2021-2022

Mekaniikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IST1003
OPS: ST 2021
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2021-2022)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 2 op
Vastuuopettaja: Ojanen, Jussi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2021-2022

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3002ST2021-1, ST2021-1A, ST2021-1B, ST2021-1C, ST2021-1D23.8.2021 – 19.12.2021Lassi Lilleberg, Seppo MäkinenSuomi5.8.2021 – 19.8.2021

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee mekaniikan peruskäsitteet ja ymmärtää mekaniikan lakien fysikaalisen sisällön sekä osaa soveltaa niitä. Teoreettisen tietämyksen lisäksi opiskelija oppii tekemään kokeellista tutkimusta laboratorioympäristössä ryhmätyönä. Hän oppii kirjaamaan mittaustuloksia ja pystyy analysoimaan mittaamansa arvot laskennallisesti. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan mittaustulostensa tarkkuutta ja ymmärtää suhtautua tuloksiin kriittisesti.

Opiskelijan työmäärä

Kokonaistyömäärä on 54 h, mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua 28 h.

Sisältö

SI-järjestelmä, suoraviivainen liike, käyräviivainen liike, voimaoppi, työ, potentiaali, liike-energia, liikemäärä ja impulssi.

Opiskelumateriaali

Pentti Inkinen, Jukka Tuohi: "Momentti 1, Insinöörifysiikka", Otava.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelu tapahtuu oppitunneilla, joilla käsitellään aihepiirin fysikaalisia teorioita, laskuesimerkkejä ja sovelluksia. Lisäksi opiskelijat ratkaisevat laskuharjoitustehtäviä itsenäisesti kotitehtävien muodossa. Opintojakson suoritukseen kuuluu myös laboratoriomittauksia. Mittaukset tehdään 3 opiskelijan pienryhmissä. Mekaniikka 1 ja 2 opintojaksot voidaan korvata suorittamalla kurssin Mekaniikka 4 op.

Arviointikriteerit

Arvosana 5: Opiskelija osaa luovasti soveltaa opintojakson asioita
Arvosana 3: Opiskelija osaa hyvin hyödyntää opintojakson asioita
Arvosana 1: Opiskelija osaa myöhempien opintojen ja työelämän kannalta välttämättömät opintojakson asiat

Arviointimenetelmät

Opintojakson arvosana määräytyy tentin (90%), laskuharjoitusaktiivisuuden ja laboratoriotyöskentelyn perusteella (10%).
Opiskelijan tulee ratkaista vähintään 25 % annetuista kotitehtävistä, ja hänen tulee osallistua kaikkiin laboratoriossa tehtäviin mittauksiin.

Lisätietoja

Vastuuorganisaatio: VAMK


Takaisin