VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Project Management (ylempi AMK) (IPM) > 2022 > Vuosi 1 > Project Control and Monitoring (IPM1005)

Project Control and Monitoring

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IPM1005
OPS: IPM 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Butt, Aurangzeab
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3005IPM2022-12.1.2023 – 20.5.2023Aurangzeab ButtEnglanti30.11.2022 – 8.1.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

The student knows more detailed the principles of project management and project control, knows how to control the project implementation. The student knows the principles of cost and resource control and risk management and can utilize project management tools, and apply Project Management Institute (PMI) best practices for project, program and portfolio management

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the student 135 h, of which
- scheduled studies 25 h
- autonomous studies 110 h
The assessment of student’s own learning 1 h is included in contact lessons.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Basics of Project Management or equivalent knowledge

Sisältö

Forming a project organization, schedule, resource and cost planning, project control, follow up and reporting, risk management and project management tools.

Opiskelumateriaali

A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 4th or newer edition.
SFS-ISO 21500, Guidance on Project Management
Other material given by lecturer

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures, project work and exercises

Arviointikriteerit

5: The student is able to utilize the methods learnt during the study unit independently and is able apply the learnt knowledge in new contexts.
3: The student is able to utilize the methods learnt during the study unit independently.
1: The student is able, with guidance, to utilize the methods learnt during the study unit.

Arviointimenetelmät

Numerical assessment: Numerical assessment: examination 50%, project work 50%


Takaisin