VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Project Management for Energy Business (IKTS4103) > 2018-2019

Project Management for Energy Business

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IKTS4103
Tyyppi: Pakollinen / Ammattiopinnot
OPS: KT 2015
Taso: Insinööri (AMK)
Opiskeluvuosi: 4 (2018-2019)
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Ketola, Pekka
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset lukuvuonna 2018-2019

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliLähiop.Ilmoittautuminen
8I-KT-3N, I-MX-4N, I-ST-3N7.1.2019 – 30.4.2019Adebayo AgbejuleEnglanti55 h10.12.2018 – 14.1.2019

Osaamistavoitteet

The student will get familiar with main concepts and principles of project management
techniques and tools and learn how to manage international projects in energy area.

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the course: 135 h
-of which 70h scheduled studies
-of which 65h autonomous studies

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Basics of data processing and Basics of cost accounting

Sisältö

Project definition, project plan, scheduling, resource and cost planning, managing subcontractors, follow-up, documentation and IT-tools for project management.

Opiskelumateriaali

A Manager's Guide to Project Management: Learn How to Apply Best Practices, ISBN-10:
0137136900 , ISBN-13: 978-0137136902

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures, assignments, team works and project work

Arviointikriteerit

5: The student is able to utilise the methods learnt during the study unit independently and is able apply the learnt knowledge in new contexts.
3: The student is able to utilise the methods learnt during the study unit independently.
1: The student is able, with guidance, to utilise the methods learnt during the study unit.

Arviointimenetelmät

Active participation, team works, exams and project work.


Takaisin