VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Digitalisaation kehittäminen ja johtaminen (ylempi AMK) (IDKJ) > 2025K > Vuosi 1 > Ketterät kehitysmenetelmät (DJ00BG06)

Ketterät kehitysmenetelmät

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG06
OPS: IDKJ 2025K
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2025)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Kankaanpää, Timo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2025

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaKieliIlmoittautuminen
3006IDKJ2025K-1, IDKJT2024-13.3.2025 – 30.4.2025Suomi1.12.2024 – 13.1.2025

Suoritus ennakkoon? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Tavoite on perehdyttää opiskelija ketterän kehittämisen menetelmiin, kuten Agile ja Scrum siten, että opiskelija pystyy soveltamaan metodiikkaa osallistuessaan toteuttajatiimin jäsenenä tuleviin projekteihin.
Opintojakson aikana opiskelija oppii:
• Ymmärtämään Agilen ja Scrum menetelmien peruskäsitteet
• Ymmärtää jäsenten roolit verrattuna perinteisiin menetelmiin
• Oppii luomaan ketterän projektin
• Pystyy luomaan toteutussuunnitelman
• Pystyy luomaan iterointisuunnitelman
• Pystyy osallistumaan toteuttajatiimin jäsenenä ketterään ohjelmistoprojektiin

Sisältö

Ketterien prosessien manifesti
Scrum tuotosten suunnittelu
Scrum tiimin roolitus ja roolien tehtävät
Tapahtumat Scrum –projektin ohjauksessa
Tehtävän valmiuden määrittely
Scrum jatkuvan päivittäisen toteutuksen prosessina
Scrum työkalun (Azure DevOps) soveltaminen ohjelmistoprosessissa

Opiskelumateriaali

Ken Schwaber & Jeff Sutherland : The Scrum Guide 2020, Lacey, Mitch: The Scrum Field Guide: Practical Advice for Your First Year 2016 sekä muu opintojaksolla ilmoitettava materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opetuksena luokkatilassa (3x4h) ja virtuaalisesti (3x4h). Opintojakso sisältää luentoja, ryhmätöitä sekä kurssitehtävät. Opiskelijan arvioitu kokonaistyömäärä on noin 135 tuntia.

Arviointimenetelmät

Kurssitehtävä(t). Näitä yksi tai useampi kurssin vastaavan opettajan harkinnan mukaan.


Takaisin