VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > International Business Management (IBM) > 2021 > Talousjohtaminen (SSYS1601)

Talousjohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSYS1601
OPS: IBM 2021
Taso: Tradenomi (ylempi AMK)
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Koskinen, Ossi
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3003SSY2020-2Y1.1.2022 – 31.7.2022Ossi KoskinenSuomi1.12.2021 – 10.1.2022
3004SSY2021-2Y1.1.2023 – 31.7.2023Johanna KaraaslanSuomi1.12.2022 – 10.1.2023
3005S-SY-2Y, SSY2022-2Y1.1.2024 – 31.7.2024Johanna KaraaslanSuomi 

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- toteuttaa talousjohtamisprosessien eri vaiheita
- itsenäisesti laatia toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman
- arvioida toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: h
- mistä itsenäistä opiskelua: h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- Keskipitkän tähtäimen suunnittelu (KTS) sekä budjetointi ja toimintasuunnitelman laadinta
- Kassavirta-analyysi ja taselaskelman sisältö ja merkitys
- Talouden ja toiminnan seuranta erialaisilla mittareilla

Opiskelumateriaali

Opettajan erikseen määräämä materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luokka- ja verkko-opetus sekä kurssitehtävä

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija
- toteuttaa talousjohtamisprosessien eri vaiheita ohjattuna
- laatii toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman ohjattuna
- arvioi esimerkinomaisesti toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta
Taso 3: Opiskelija
- toteuttaa talousjohtamisprosessien eri vaiheita ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- itsenäisesti laatii toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman
- arvioi toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5: Opiskelija
- osaa analysoida ja arvioida talousjohtamisprosessien eri vaiheita ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa
- itsenäisesti laatii toimintayksikön vuosibudjetin ja toimintasuunnitelman
- arvioi analyyttisesti toiminnan tuottavuutta ja taloudellisuutta ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa

Arviointimenetelmät

Osallistuminen opetukseen 30%, Kurssitehtävä 30%, Tentti 40%


Takaisin