VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2013V

Rakennustekniikka (I-RT 2013V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 23.8.2013
Laajuus: 240 op
Kesto: 5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi123OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT150
TLVP1100Opiskeluvalmiudet8
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
IRTX1100Matematiikka12
IRTP0401Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IRTP0201Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IRTP0204Differentiaalilaskenta2
IRTP0212Analyysi2
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IRTX1200Fysiikka11
IRTP0213Mekaniikka3
IRTP0210Lämpö- ja aaltofysiikka3
IRTP0214Sähkö ja magnetismi2
IRTP0503Energiatekniikan perusteet3
IRTX1300Rakenteiden toiminta16
IRTA0203Isostaattiset rakenteet4
IRTA0205Rakenteiden kuormat2
IRTA0207Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus5
IRTA0211Rakennusfysiikka5
IRTX1400Rakentamisjärjestelmät ja -materiaalit16
IRTA0410Talonrakennus4
IRTA0405Tietokoneavusteinen suunnittelu4
IRTA0406Betonitekniikka5
IRTA0411Korjausrakentaminen3
IRTX1500Infrarakentaminen13
IRTA0305Kaavoitus- ja mittaustekniikka3
IRTA0702Pohjarakennus5
IRTA0302Geotekniikka3
IRTA0306Kunnallistekniikka2
IRTX1600Rakennuksen talotekniikka6
IRTA0501LVI-tekniikka3
IRTA0502Sähkö- ja automaatiotekniikka3
IRTX1700Rakenteiden suunnittelu16
IRTA0701Betonirakenteet6
IRTA0709Puurakenteiden perusteet4
IRTA0711Teräsrakenteiden perusteet33
IRTA0710Rakennus-CAD3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT30
IRTS1000Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehto30
IRTS1101Hyperstaattiset rakenteet4
IRTS1102Teräsbetoni- ja muuratut rakenteet4
IRTS1103Puurakenteet4
IRTS1105Tietomallinnus3
IRTS1201Rajakuormateoria2
IRTS1202Elementtimenetelmät3
IRTS1203Teräsrakenteet5
IRTS1204Betoniset elementtirakenteet3
IRTS1205Jännitetyt rakenteet2
IRTS2100Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto30
IRTS0206Työmaasuunnittelu55
IRTS2105Aikataulusuunnittelu5
IRTS2205Tietomallinnus ja tuotannon ohjaus5
IRTS2202Tehtäväsuunnittelu5
IRTS2206Urakkasopimustekniikka5
IRTS2207Rakennushankkeen kustannushallinta5
IRTS3100Valinnaiset suuntaavat opinnot10
IRTS9200Projektiopinnot10
ILTS1000Liiketaloutta insinööreille15
ILTS1001Business-to-Business-markkinointi2
ILTS1002Business-to-Business-verkostot3
ILTS1003Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus5
ILTS1004Teollisuuden tietojärjestelmäsovellukset5
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15