VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2013

Rakennustekniikka (I-RT 2013)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 2.9.2013
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT145
IRTX0100Rakennusinsinöörin ammattikuva7
IRTP0101Johdatus rakennusinsinööriopintoihin2
IRTA0102Rakennushanke3
IRTA0103Rakennusalan työturvallisuus2
IRTX0200Rakenteiden toiminta35
IRTP0201Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IRTP0202Mekaniikka4
IRTA0203Isostaattiset rakenteet4
IRTP0204Differentiaalilaskenta2
IRTA0205Rakenteiden kuormat2
IRTP0206Analyysi3
IRTA0207Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus5
IRTP0208Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IRTP0209Sähkö ja magnetismi3
IRTP0210Lämpö- ja aaltofysiikka3
IRTA0211Rakennusfysiikka5
IRTX0300Infrarakentaminen11
IRTA0301Kaavoitus2
IRTA0302Geotekniikka3
IRTA0303Kunnallistekniikka3
IRTA0304Mittaustekniikka3
IRTX0400Rakentamisjärjestelmät ja -materiaalit32
IRTP0401Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IRTP0402Tekninen viestintä3
IRTP0403Tietokone työvälineenä3
IRTA0404Talonrakennus3
IRTA0405Tietokoneavusteinen suunnittelu4
IRTA0406Betonitekniikka5
IRTP0407Kemia ja ympäristö3
IRTA0408Rakentamisjärjestelmät4
IRTP0409Tekniikan englanti I3
IRTX0500Rakennuksen talotekniikka9
IRTA0501LVI-tekniikka3
IRTA0502Sähkö- ja automaatiotekniikka3
IRTP0503Energiatekniikan perusteet3
IRTX0600Rakennushankkeen toteuttaminen21
IRTA0601Rakennusalan yrittäjyys ja liiketoiminta4
IRTA0602Rakennusalan innovaatiotoiminta2
IRTP0603Tekniikan ruotsi4
IRTA0604Rakennuttaminen ja kiinteistönpito3
IRTA0605Rakennushankkeen kustannushallinta3
IRTP0606Johtaminen ja esimiestaito3
IRTP0607Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen2
IRTX0700Rakenteiden suunnittelu30
IRTA0701Betonirakenteet6
IRTA0702Pohjarakennus5
IRTA0703Rakennus-CAD4
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IRTA0705Puurakenteiden perusteet3
IRTA0706Teräsrakenteiden perusteet4
IRTA0707Ohjelmoinnin perusteet3
IRTP0708Tekniikan englanti II3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT40
IRTS1000Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehto40
IRTS1101Hyperstaattiset rakenteet4
IRTS1102Teräsbetoni- ja muuratut rakenteet4
IRTS1103Puurakenteet4
IRTS1104Rakennemallinnus4
IRTS1201Rajakuormateoria2
IRTS1202Elementtimenetelmät3
IRTS1203Teräsrakenteet5
IRTS1204Betoniset elementtirakenteet3
IRTS1205Jännitetyt rakenteet2
IRTS1300Rakennetekniikka korjausrakentamisessa
IRTS1301Korjausrakentaminen2
IRTS1302Rakennusten kuntotutkimukset ja korjaukset3
IRTS1303Korjausrakentamisen rakennetekniikka4
IRTS2100Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehto40
IRTS2101Työmaasuunnittelu4
IRTS2102Elementtirakentamisen asennussuunnittelu4
IRTS2103Aikataulusuunnittelu4
IRTS2104Hankintatoimi ja logistiikka4
IRTS2201Tuotemallinnus ja tuotannon ohjaus5
IRTS2202Tehtäväsuunnittelu5
IRTS2203Sopimustekniikka2
IRTS2204Työlainsäädäntö ja esimiestoiminta3
IRTS2300Tuotantotekniikka korjausrakentamisessa
IRTS2301Korjausrakentaminen2
IRTS2302Rakennusten kuntotutkimukset ja korjaukset3
IRTS2303Korjausrakentamisen tuotantotekniikka4
IRTS9000Erilliset suuntaavat opinnot19
IRTS9100Rakennussuunnittelu9
IRTS9101Asuinrakennusten suunnittelu4
IRTS9102Liike- ja teollisuusrakennusten suunnittelu3
IRTS9103Suunnitteluasiakirjat2
IRTS9200Projektiopinnot10
 
IXXV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15