VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2004L

Rakennustekniikka (I-RT 2004L)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Selite: "Lukiopohja"
Alku: 20.8.2004
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IRT10000PERUSOPINNOT120
IRT11000Yleiset perusopinnot69
IRT11100Perehdyttävät opinnot1,5
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
IRT11200Yhteiskunta ja yritystoiminta13,5
IYY11203Työturvallisuus1,51,5
YYY11202Yrittäjyys33
IYY11201Yritystalous33
IYY11205Laadunhallinnan perusteet3
IYY11204Johtaminen ja esimiestaito33
IRT11300Kielet ja viestintä15
YYY11303Tiedottava viestintä1,51,5
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen33
IYY11311Tillämpningar av fackspråket33
IYY11321Professional English4,54,5
YYY11330Valinnainen vieras kieli3
IRT11400Tietojenkäsittely7,5
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
IYY11401Ohjelmoinnin perusteet3
YYY11402Tietoverkot3
IRT11500Matematiikka15
IYY11510Algebra ja geometria3
IYY11503Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra3
IYY11515Differentiaalilaskenta1,5
IYY11505Matemaattisten ohjelmistojen perusteet1,5
IYY11513Integraalilaskenta1,5
IYY11514Differentiaaliyhtälöt ja sarjat3
IYY11509Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta1,5
IRT11600Luonnontieteet16,5
IYY11614Mekaniikka3
IYY11615Termodynamiikka1,5
IYY11616Sähkö ja magnetismi3
IYY11604Aalto- ja atomifysiikka3
IYY11610Fysiikan peruslaboraatiot1,5
IYY11611Modernin fysiikan laboraatiot1,5
IYY11609Kemia ja ympäristö3
IRT12000Ammatilliset perusopinnot51
IRT12100Rakennetekniikka16,5
IRT12101Betonirakenteet6
IRT12102Teräsrakenteet4,5
IRT12103Puurakenteiden perusteet1,5
IRT12104Rakennusfysiikka3
IRT12105Rakennusfysiikan laboraatiot1,5
IRT12200Rakenteiden mekaniikka7,5
IRT12201Isostaattiset rakenteet3
IRT12202Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus4,5
IRT12300Betonitekniikka4,5
IRT12301Betonitekniikka3
IRT12302Betonitekniikan laboraatiot1,5
IRT12400Rakentamisen tuotantotekniikka3
IRT12402Rakennuttamisen perusteet3
IRT12500Rakennussuunnittelu10,5
IRT12501Arkkitehtuurin historia1,5
IRT12502Rakennussuunnittelun perusteet3
IRT12503Tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu4,5
IRT12504Rakennusalan tuotekehitys1,5
IRT12600Yhdyskuntatekniikka7,5
IRT12601Kunnallistekniikka3
IRT12602Geotekniikka ja pohjarakennus4,5
IRT12603Kaavoitus1,5
 
IRT20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
IRT21000Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehto
IRT21100Betonirakenteet15
IRT21101Teräsbetonirakenteet4,5
IRT21102Sauvarakenteiden siirtymät3
IRT21103Hyperstaattiset rakenteet3
IRT21104Betoniset elementtirakenteet3
IRT21105Muuratut rakenteet1,5
IRT21200Puu- ja teräsrakenteet15
IRT21201Teräksiset erikoisrakenteet6
IRT21202Plastisuusteoria3
IRT21203Puurakenteet6
IRT21300Rakennetekniikan projekti15
IRT21301Rakennetekniikan erikoiskysymyksiä3
IRT21302Rakennustekniikan projektityö12
IRT22000Rakennussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto
IRT22100Talonrakennus15
IRT22101Rakentamisjärjestelmät4,5
IRT22102Suunnitteluasiakirjat4,5
IRT22103LVI-tekniikka3
IRT22104Sähkö- ja automaatiotekniikka3
IRT22200Arkkitehtoninen suunnittelu15
IRT22201Asuntosuunnittelun perusteet3
IRT22202Asuinrakennusten suunnittelu6
IRT22203Rakentamisen 3D-mallinnus3
IRT22204Liike- ja teollisuusrakennukset3
IRT22300Rakennussuunnittelun projekti15
IRT22301Rakennussuunnittelun erikoiskysymyksiä3
IRT22302Rakennussuunnittelun projektityö12
IRT23000Rakennusalan projektitoiminnan suuntautumisvaihtoehto
IRT23100Rakentamisen projekti15
IRT23101Projektityöskentelyn perusteet3
IRT23102Rakentamisprojektin työharjoitukset12
IRT23200Rakentamisen työpaikkaopinnot15
IRT23201Projektityöskentelyn erikoiskysymyksiä3
IRT23202Työpaikkaopintojen työharjoitukset12
IRT23300Rakentamisen tuotantotekniikka15
IRT23301Työmaatekniikka3
IRT23302Rakennusmittaukset3
IRT23303Kustannus- ja tarjouslaskenta3
IRT23304Hankkeen työsuunnittelu3
IRT23305Rakentamisen logistiikka3
IRT29000Erilliset suuntaavat opinnot30
IRT29100Teknillinen matematiikka15
IYY29101Integraalimuunnokset ja diskreetti matematiikka3
IYY29102Matriisilaskenta3
IYY29103Numeeriset menetelmät3
IYY29104Tilastomatematiikka3
IYY29105Vektorianalyysi3
IRT29200Korjausrakentaminen15
IRT29201Kiinteistön ylläpito3
IRT29202Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu3
IRT29203Korjausrakentamisen rakennetekniikka4,5
IRT29204Korjausrakentamisen laboraatiot1,5
IRT29205Korjausrakentamisen tuotantotekniikka3
IRT29400Kansainväliset opinnot15
 
IRT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
 
IRT40000HARJOITTELU30
 
IRT50000OPINNÄYTETYÖ15
IYY50001Opinnäytetyö