VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2002TS

Rakennustekniikka (I-RT 2002TS)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Iltaopetus / Aikuisopetus
Alku: 23.8.2002
Laajuus: 240 op
Kesto: 5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
IRT10000PERUSOPINNOT
IRT11000Yleiset perusopinnot
IRT11100Perehdyttävät opinnot
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
IRT11200Yhteiskunta ja yritystoiminta
YYY11201Kansantalous1,5
IYY11201Yritystalous3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
IRT11300Kielet ja viestintä
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IYY11311Tillämpningar av fackspråket3
IYY11321Professional English4,5
YYY11340Valinnainen vieras kieli3
IRT11400Tietojenkäsittely
IYY11401Ohjelmoinnin perusteet3
YYY11402Tietoverkot3
IRT11500Matematiikka
IYY11505Matemaattisten ohjelmistojen perusteet1,5
IYY11506Integraalilaskenta3
IYY11511Sarjat ja usean muuttujan funktiot3
IYY11509Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta1,5
IRT11600Luonnontieteet
IYY11613Dynamiikka ja sähköfysiikka4,5
IYY11604Aalto- ja atomifysiikka3
IRT12000Ammatilliset perusopinnot
IRT12100Rakennetekniikka16,5
IRT12101Betonirakenteet6
IRT12102Teräsrakenteet4,5
IRT12103Puurakenteiden perusteet1,5
IRT12104Rakennusfysiikka3
IRT12105Rakennusfysiikan laboraatiot1,5
IRT12200Rakenteiden mekaniikka4,5
IRT12202Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus
IRT12500Rakennussuunnittelu6
IRT12503Tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu4,5
IRT12504Rakennusalan tuotekehitys1,5
 
IRT20000SUUNTAAVAT OPINNOT45
 
IRT00000MUUALLA SUORITETUT OPINNOT106,5