VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2002A

Rakennustekniikka (I-RT 2002A)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 23.8.2002
Laajuus: 240 op
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
IRT10000PERUSOPINNOT120
IRT11000Yleiset perusopinnot81
IRT11100Perehdyttävät opinnot3
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
IRT11200Yhteiskunta ja yritystoiminta13,5
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
IYY11201Yritystalous3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
IRT11300Kielet ja viestintä22,5
YYY11303Tiedottava viestintä1,5
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
YYY11311Kommunikation inom arbetslivet3
IYY11311Tillämpningar av fackspråket3
YYY11321Working English4,5
IYY11321Professional English4,5
YYY11340Valinnainen vieras kieli3
IRT11400Tietojenkäsittely7,5
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
IYY11401Ohjelmoinnin perusteet3
YYY11402Tietoverkot3
IRT11500Matematiikka18
IYY11510Algebra ja geometria3
IYY11503Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra3
IYY11504Differentiaalilaskenta3
IYY11505Matemaattisten ohjelmistojen perusteet1,5
IYY11506Integraalilaskenta3
IYY11511Sarjat ja usean muuttujan funktiot3
IYY11509Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta1,5
IRT11600Luonnontieteet16,5
IYY11605Mekaniikka ja sähköfysiikka4,5
IYY11603Olomuotojen fysiikka3
IYY11604Aalto- ja atomifysiikka3
IYY11610Fysiikan peruslaboraatiot1,5
IYY11611Modernin fysiikan laboraatiot1,5
IYY11609Kemia ja ympäristö3
IRT12000Ammatilliset perusopinnot39
IRT12100Rakennetekniikka16,5
IRT12101Betonirakenteet6
IRT12102Teräsrakenteet4,5
IRT12103Puurakenteiden perusteet1,5
IRT12104Rakennusfysiikka3
IRT12105Rakennusfysiikan laboraatiot1,5
IRT12200Rakenteiden mekaniikka7,5
IRT12201Isostaattiset rakenteet3
IRT12202Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus4,5
IRT12500Rakennussuunnittelu7,5
IRT12501Arkkitehtuurin historia1,5
IRT12503Tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu4,5
IRT12504Rakennusalan tuotekehitys1,5
IRT12600Yhdyskuntatekniikka7,5
IRT12601Kunnallistekniikka3
IRT12602Geotekniikka ja pohjarakennus3
IRT12603Kaavoitus1,5
 
IRT20000SUUNTAAVAT OPINNOT60
IRT21000Rakennetekniikan suuntautumisvaihtoehto
IRT21100Betonirakenteet15
IRT21101Teräsbetonirakenteet4,5
IRT21102Sauvarakenteiden siirtymät3
IRT21103Hyperstaattiset rakenteet3
IRT21105Muuratut rakenteet1,5
IRT21104Betoniset elementtirakenteet3
IRT21200Puu- ja teräsrakenteet15
IRT21201Teräksiset erikoisrakenteet6
IRT21202Plastisuusteoria3
IRT21203Puurakenteet6
IRT21300Rakennetekniikan projekti15
IRT21301Rakennetekniikan erikoiskysymyksiä3
IRT21302Rakennustekniikan projektityö12
IRT22000Rakennussuunnittelun suuntautumisvaihtoehto
IRT22100Talonrakennus15
IRT22101Rakentamisjärjestelmät4,5
IRT22102Suunnitteluasiakirjat4,5
IRT22103LVI-tekniikka3
IRT22104Sähkö- ja automaatiotekniikka3
IRT22200Arkkitehtoninen suunnittelu15
IRT22201Asuntosuunnittelun perusteet3
IRT22202Asuinrakennusten suunnittelu6
IRT22203Rakentamisen 3D-mallinnus3
IRT22204Liike- ja teollisuusrakennukset3
IRT22300Rakennussuunnittelun projekti15
IRT22301Rakennussuunnittelun erikoiskysymyksiä3
IRT22302Rakennussuunnittelun projektityö12
IRT23000Rakennusalan projektitoiminnan suuntautumisvaihtoehto
IRT23100Rakentamisen projekti15
IRT23101Projektityöskentelyn perusteet3
IRT23102Rakentamisprojektin työharjoitukset12
IRT23200Rakentamisen työpaikkaopinnot15
IRT23201Projektityöskentelyn erikoiskysymyksiä3
IRT23202Työpaikkaopintojen työharjoitukset12
IRT23300Rakentamisen tuotantotekniikka15
IRT23301Työmaatekniikka3
IRT23302Rakennusmittaukset3
IRT23303Kustannus- ja tarjouslaskenta3
IRT23304Hankkeen työsuunnittelu3
IRT23305Rakentamisen logistiikka3
IRT24000Erilliset suuntaavat opinnot
IRT29100Teknillinen matematiikka15
IYY29101Integraalimuunnokset ja diskreetti matematiikka3
IYY29102Matriisilaskenta3
IYY29103Numeeriset menetelmät3
IYY29104Tilastomatematiikka3
IYY29105Vektorianalyysi3
IRT29200Korjausrakentaminen15
IRT29201Kiinteistön ylläpito3
IRT29202Korjausrakentamisen rakennussuunnittelu3
IRT29203Korjausrakentamisen rakennetekniikka4,5
IRT29204Korjausrakentamisen laboraatiot1,5
IRT29205Korjausrakentamisen tuotantotekniikka3
 
IRT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15