VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Arkistoidut koulutukset > Rakennustekniikka (I-RT) > 2001V

Rakennustekniikka (I-RT 2001V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 24.8.2001
Kesto: 5 vuotta
Kieli: Suomi
 
KoodiNimiOP
 
IRT10000PERUSOPINNOT
IRT11000Yleiset perusopinnot
IRT11100Perehdyttävät opinnot
YYY11101Opinnot ja tiedonhankinta1,5
YYY11102Etiikka1,5
IRT11200Yhteiskunta ja yritystoiminta
YYY11201Kansantalous1,5
YYY11202Yrittäjyys3
IYY11201Yritystalous3
YYY11203Laadunhallinnan perusteet3
YYY11204Ihminen työyhteisössä3
IRT11300Kielet ja viestintä
YYY11303Tiedottava viestintä1,5
YYY11304Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IYY11311Tillämpningar av fackspråket3
IYY11321Professional English4,5
YYY11340Valinnainen vieras kieli3
IRT11400Tietojenkäsittely
YYY11401Tietojenkäsittelyn perusteet1,5
IYY11401Ohjelmoinnin perusteet3
YYY11402Tietoverkot3
IRT11500Matematiikka
IYY11503Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra3
IYY11504Differentiaalilaskenta3
IYY11505Matemaattisten ohjelmistojen perusteet1,5
IYY11506Integraalilaskenta3
IYY11511Sarjat ja usean muuttujan funktiot3
IYY11509Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta1,5
IRT11600Luonnontieteet
IYY11605Mekaniikka ja sähköfysiikka4,5
IYY11603Olomuotojen fysiikka3
IYY11604Aalto- ja atomifysiikka3
IYY11610Fysiikan peruslaboraatiot1,5
IYY11611Modernin fysiikan laboraatiot1,5
IYY11609Kemia ja ympäristö3
IRT12000Ammatilliset perusopinnot
IRT12100Rakennetekniikka
IRT12101Betonirakenteet6
IRT12102Teräsrakenteet4,5
IRT12103Puurakenteiden perusteet1,5
IRT12104Rakennusfysiikka3
IRT12105Rakennusfysiikan laboraatiot1,5
IRT12200Rakenteiden mekaniikka
IRT12201Isostaattiset rakenteet3
IRT12202Rakenteiden lujuus ja kimmoisuus4,5
IRT12300Betonitekniikka
IRT12301Betonitekniikka3
IRT12302Betonitekniikan laboraatiot1,5
IRT12400Rakentamisen tuotantotekniikka
IRT12401Rakennuttaminen3
IRT12500Rakennussuunnittelu
IRT12501Arkkitehtuurin historia1,5
IRT12502Rakennussuunnittelun perusteet3
IRT12503Tietokoneavusteinen rakennussuunnittelu4,5
IRT12504Rakennusalan tuotekehitys1,5
IRT12600Yhdyskuntatekniikka
IRT12601Kunnallistekniikka3
IRT12602Geotekniikka ja pohjarakennus3
IRT12603Kaavoitus1,5
 
IRT20000SUUNTAAVAT OPINNOT
 
IRT30000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT