VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 24K

Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA 24K)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.1.2024
Laajuus: 90 op
Kesto: 3 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
HYA24K-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT55
HYA24K-1002Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen25
HY00BN65Tieteellinen kirjoittaminen ja tiedonhaku1
HY00BN66Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen4
HY00BN67Tutkimustyön lähtökohdat2
HY00BN68Laadullinen tutkimus3
HY00BN69Tilastollinen tutkimus3
HY00BN70Projektin hallinta3
HY00BN71Organisaation toiminnan kehittäminen5
HY00BN72Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen4
HYA24K-1003Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot30
SS00BM85Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perusteet5
SS00BM86Ennaltaehkäisevä varhainen tuki5
SS00BM87Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä5
SS00BM88Monialainen ja monitoimijainen kehittäminen5
SS00BM89Digitalisaatio- ja viestintäosaaminen5
SS00BM90Innovaatiotoiminta5
 
HYA24K-1004VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT5
SY00BG57Asiakasviestintä sosiaali- ja terveysalalla
 
HYA24K-1005OPINNÄYTETYÖ30
SSY0000Opinnäytetyö