VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2025K

Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA 2025K)

Tutkintonimike: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.1.2025
Laajuus: 90 op
Kesto: 1,5 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi12OP
 
HYA2025K-1006MASTER SCHOOL OPINNOT15
MS00BP17Tutkimus- ja kehittämismenetelmät5
MS00BP18Kestävän johtamisen ulottuvuudet5
MS00BP19Projektijohtamisen periaatteet5
 
HYA2025K-1001SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT45
HYA2025K-1002Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen20
HY00BQ07Näyttöön perustuvan toiminnan kehittäminen ja johtaminen5
HY00BQ08Tutkimusosaaminen sosiaali- ja terveysalalla5
HY00BN71Organisaation toiminnan kehittäminen5
HY00BQ09Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen5
HYA2025K-1003Hyvinvoinnin edistämisen ydinopinnot25
HY00BQ10Sosiaali- ja terveysalan strategiset lähtökohdat5
HY00BQ11Hyvinvoinnin edistäminen muuttuvassa yhteiskunnassa5
SS00BM87Hyvät käytännöt hyvinvoinnin edistämisessä5
HY00BQ12Digitalisaatio ja markkinointi5
SS00BM90Innovaatiotoiminta5
 
HYA2025K-1004VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
 
HYA2025K-1005OPINNÄYTETYÖ30
OY00BO53YAMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus5
OY00BO54YAMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus10
OY00BO55YAMK-opinnäytetyö, päätösvaihe15