VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 2 > Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen (HY00BN72)

Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN72
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 4 op
Vastuuopettaja: Niemistö, Riku
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.1.2024 – 31.5.2024Miro KoskenrantaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- analysoida ja kehittää organisaation toimintaprosesseja
- hyödyntää palvelumuotoilun menetelmiä asiakaslähtöisessä kehittämisessä
- ottaa huomioon asiakasnäkökulman palveluiden kehittämisessä
- keskeiset palvelujen laadun varmistuksen menetelmät

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 108 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 24h
- mistä itsenäistä opiskelua: 84h

Sisältö

Sisältö
- asiakasnäkökulma palvelujen tuottamisessa
-palvelumuotoilu
-asiakassegmentointi
- laatujohtaminen ja laatujärjestelmät
- prosessijohtaminen
- arviointitoiminta

Aluevaikuttavuus

Alueella toimivien organisaatioiden asiakaslähtöisyyden arviointi ja kehittäminen.

Kansainvälisyys

Laatua ja asiakaslähtöisyyttää käsittelevä kansainvälinen kirjallisuus.

Opiskelumateriaali


Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lähiopetusta, ohjattua verkko-opetusta (Moodle) sekä itsenäistä opiskelua.

Arviointikriteerit

Taso 1:
- opiskelija kuvaa esimerkinomaisesti organisaation toimintaprosesseja
- opiskelija tunnistaa asiakasnäkökulman palvelujen tuottamisessa
- opiskelija kuvaa esimerkinomaisesti keskeiset palvelujen laadun varmistuksen menetelmät

Taso 3:
- opiskelija kuvaa organisaation toimintaprosesseja ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- opiskelija tunnistaa asiakasnäkökulman palvelujen tuottamisessa ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa
- opiskelija kuvaa keskeiset palvelujen laadun varmistuksen menetelmät ja soveltaa tietoa tutussa kontekstissa

Taso 5:
- opiskelija tarkastelee analyyttisesti organisaation toimintaprosesseja ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa perustellen
- opiskelija tarkastelee analyyttisesti asiakasnäkökulmaa palvelujen tuottamisessa ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa perustellen
- opiskelija tarkastelee analyyttisesti keskeisiä palvelujen laadun varmistuksen menetelmiä ja soveltaa tietoa uudessa kontekstissa perustellen

Arviointimenetelmät

harjoitustehtävät 100 %, numeerinen arviointi


Takaisin