VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hyvinvoinnin asiantuntija (HYA) > 2023K > Vuosi 2 > Projektin hallinta (HY00BN70)

Projektin hallinta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: HY00BN70
OPS: HYA 2023K
Taso: Sairaanhoitaja (ylempi AMK) / Sosionomi (ylempi AMK) / Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2024)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 3 op
Vastuuopettaja: Uusi-Kakkuri, Piia
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset vuonna 2024

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HYA2023K-12Y, HYA2023K-1Y1.1.2024 – 31.5.2024Hannele Laaksonen, Miro KoskenrantaSuomi1.12.2023 – 12.1.2024

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella projektin
- toteuttaa projektin
- arvioida projektin

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 21 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 60 h
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Sisältö

- projektin suunnittelu
- projektin toteutus
- projektin arviointi

Aluevaikuttavuus

Projektijohtamisen osaaminen vaikuttaa alueellisien projektien laatuun

Kansainvälisyys

Projektinhallinnan kansainväliseen kirjallisuuteen ja kansainvälisiin projekteihin tutustuminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan ilmoittama materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- kontaktitunnit
- harjoitustehtävä, joka toimii opintosuorituksena

Arviointikriteerit

Taso 1: opiskelija laatii projektisuunnitelman, jossa
- esimerkinomaisesti esitetään joitain projektin vaiheita
- suunnitellun projektin eri vaiheisiin suunniteltuja valintoja esitetty, mutta ei erityisemmin perusteltu

Taso 3: opiskelija laatii projektisuunnitelman, jossa
- projektin vaiheet on esitetty, suunnitelma ei kuitenkaan tasapainoinen
- suunnitellun projektin eri vaiheisiin suunniteltuja valintoja on esitetty ja perusteltu

Taso 5: opiskelija laatii projektisuunnitelman, jossa
- projektin eri vaiheet on esitetty perusteellisesti ja suunnitelma on tasapainoinen kokonaisuus alusta loppuun
- suunnitellun projektin eri vaiheisiin suunnitellut valinnat on esitetty sekä huolellisesti ja analyyttisesti perusteltu

Arviointimenetelmät

- harjoitustehtävä 100 %, numeerinen arviointi


Takaisin