VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 1 > Kehittyvä yhdyskunta (IH00BL05)

Kehittyvä yhdyskunta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL05
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HY2022-11.1.2023 – 20.5.2023Toni LustilaSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Kurssilla paneudutaan yhteiskunnan ja työelämän kehittämistoimintaan ja toteutetaan itsenäinen tutkimusprojekti. Kurssilla voit laatia opinnäytetyön tutkimussuunnitelman tai paneutua työelämässä ajankohtaiseen kehittämistehtävään.

Osaat laatia tutkimussuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen.
Tunnet eri tutkimusmenetelmiä ja osaat soveltaa niitä käytännössä.
Hallitset tieteellisen työskentelyn ja tiedonhaun perusteet.
Saat hyvät valmiudet opinnäytetyön toteuttamiseksi ja työelämän vaativiin tutkimus- ja kehitystehtäviin.

Sisältö

Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
Aineistonkeruu ja tietokannat
Tutkimussuunnitelman rakenne ja sisältö
Tutkimuksen toteutus ja raportointi

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetuksen lisäksi kurssilla toteutetaan pieni tutkimusprojekti esim. kirjallisuuskatsaus. Tutkimusprojekti voi palvella työelämän tieto- tai kehittämistarpeita tai voit edistää sen avulla opinnäytetyötäsi.

Opetusmenetelmät:
Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu
Itsenäinen aineistonkeruu ja analyysi
Tutkimusprojektien esittelytilaisuus


Takaisin