VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 1 > Kestävät energiaratkaisut (IH00BL04)

Kestävät energiaratkaisut

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL04
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HY2022-126.8.2022 – 31.12.2022Asseri Laitinen, Juho Heiska, Toni LustilaSuomi1.8.2022 – 6.9.2023

Osaamistavoitteet

Kurssilla syvennytään energia-alan murrokseen osana kestävää yhdyskuntasuunnittelua ja ilmastonmuutoksen hillintää. Opinnoissa paneudutaan tulevaisuuden energiateknologioihin sekä niihin liittyviin ympäristönäkökulmiin ja liiketoimintamahdollisuuksiin.

Tunnet energia-alan globaalit muutostrendit.
Ymmärrät energiasektorin muuttuvia markkinamekanismeja ja tulevaisuudennäkymiä.
Hallitset kestävän energiainfrastruktuurin keskeiset konseptit.
Saat tiedot ja taidot menestyäksesi energia-alan vaativissa asiantuntija- tai projektitehtävissä.

Sisältö

Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto

Energian varastointi

Maa- ja merituulivoima

Bioenergia

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Verkko-opetus ja kampus- tai yritysvierailu.

Opetusmenetelmät:
Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu ja tehtävät
Kontaktipäivä kampuksella ja / tai yritysvierailu
Tentti tai tutkielma


Takaisin