VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 1 > Kiertotalousprojekti (IH00BL03)

Kiertotalousprojekti

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL03
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HY2022-126.8.2022 – 31.12.2022Asseri Laitinen, Jan Nyman, Toni Lustila, Tiina Rinta-RahkoSuomi1.8.2022 – 6.9.2023

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Opit ymmärtämään kiertotalouden liiketoimintamalleja ja osaat soveltaa niitä yritystoimintaan.

Tunnistat yritysten ympäristövastuullisuuden tasoja.

Sisältö

Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta

Kiertotalousajattelu ja kiertotalouden liiketoimintamallit

Ympäristövastuullisuus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opetusmenetelmät:
Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu
Itsenäinen aineistonkeruu ja analyysi
Tutkimusprojektien esittelytilaisuus


Takaisin