VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 1 > Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta (IH00BL02)

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL02
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HY2022-11.1.2023 – 20.5.2023Asseri LaitinenSuomi1.12.2022 – 10.1.2023

Osaamistavoitteet

Hallitset päästö- ja elinkaarilaskennan käytännössä.

Osaat toteuttaa laskennan yritysorganisaatiolle tai tuotteelle taulukkolaskentaohjelmalla tai sopivalla ohjelmistolla.

Osaat hakea päästö- ja elinkaarilaskennassa tarvittavat tiedot sopivista tietokannoista.

Sisältö

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskenta.

Laskennan suunnittelu ja toteutus sekä tulosten arviointi.

Hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskennassa käytettävien tietokantojen ja datan hyödyntäminen ja laadun arviointi.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Projektimuotoinen toteutus. Opiskelija toteuttaa isomman laskennan tuotteen tai yrityksen hiilijalanjälki- tai elinkaarilaskennasta ja/tai toteuttaa päästövähennystiekartan.

Verkko-opetus ja -ohjaus
Itsenäinen opiskelu
Itsenäinen aineistonkeruu ja analyysi
Tutkimusprojektien esittelytilaisuus


Takaisin