VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 1 > Hiilineutraalius (IH00BL01)

Hiilineutraalius

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: IH00BL01
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2022-2023

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001HY2022-126.8.2022 – 31.12.2022Asseri LaitinenSuomi1.8.2022 – 6.9.2022

Suoritus rästissä? Katso toteutukset lukuvuonna 2023-2024.

Osaamistavoitteet

Selvitä, mistä toiminnoista päästöjä syntyy eri yhteiskunnan tasoilla, kuten yritystoiminnassa tai tuotteissa ja ymmärrä, miten hiilinielut ja päästöjen kompensointi toimivat. Opi myös perusteet organisaation ja tuotteen elinkaari- ja hiilijalanjälkilaskennasta.

Saat valmiudet hiilijalanjälki- ja elinkaarilaskentojen toteuttamiseen.
Osaat tunnistaa tehokkaiden päästövähennysten kohteita organisaatio- ja tuotetasolla.
Opit ymmärtämään hiilinielujen ja päästöjen kompensoinnin toimintaperiaatteet.

Sisältö

Hiilineutraaliuden käsite
Päästölähteet eri yhteyksissä: yksilöt, tuotteet, yritykset, kunnat, valtiot
Hiilinielut
Päästö- ja elinkaarilaskenta tuotteen ja organisaation tasolla
Päästöjen vähentämiskeinot sekä päästöjen kompensointi

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Hybridiopetus. Pääosin etäopetusta intensiivilähipäivillä.

Opetusmenetelmät:
Verkko-opetus ja -ohjaus
Oppimistehtävät ja –laskelmat
Testit


Takaisin