VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 2 > OPINNÄYTETYÖ (HY2022-1003)

OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: HY2022-1003
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 2 (2023-2024)
Laajuus: 30 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta

Takaisin