VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Hiilineutraali yhteiskunta (ylempi AMK) (HY) > 2022 > Vuosi 1 > VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT (HY2022-1002)

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: HY2022-1002
OPS: HY 2022
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2022-2023)
Lukukausi: Kevät
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta

Takaisin