VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (EY) > 2023V

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (EY 2023V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuotototeutus
Alku: 1.8.2023
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
EY2023V-1001Perus- ja ammattiopinnot140
EY2023V-1002Yleiset perusopinnot125
EY2023V-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
EY2023V-1008Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IK00BE73Numeerinen matematiikka5
IK00BE74Analyysi5
EY2023V-1010Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
EY2023V-1012Johtaminen15
TL00BO24Henkilöstöjohtaminen5
TL00BO25Ympäristö-, laatu- ja turvallisuusjohtaminen5
IEYX0910Projektinhallinta5
EY2023V-1014Kielet ja viestintä15
TLVP1401Tiedottava viestintä2
IYTP0414Suullinen ja kirjallinen vaikuttaminen3
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IK00BE70Tekniikan englanti5
EY2023V-1016Luonnontieteet21
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IYTA0312Palaminen ja polttoaineet3
EY2023V-1018Tekniikan perusopinnot11
IEYX0702Konetekniikan perusteet3
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
EY2023V-1019Ympäristö ja yhteiskunta23
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
IEYS1102Paikkatietojärjestelmät5
IE00BE84Hiilineutraali yhteiskunta5
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IEYX0909Ympäristölainsäädäntö3
EY2023V-1020Energiatekniikka15
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
 
EY2023V-1021SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT75
EY2023V-1022Energiatekniikka30
EY2023V-1025Uusiutuvan energian jäjestelmät15
IEYS2001Tuuli- ja aurinkovoima5
IEYS2002Bioenergia5
IEYS2003Matalaenergiarakentaminen5
EY2023V-1026Voimalaitostekniikka15
IEYS3001Voimalaitosrakentaminen5
IEYS3002Energiantuotanto5
IEYS3003Älykkäät sähköverkot ja ohjausjärjestelmät5
EY2023V-1023Ympäristöteknologia30
EY2023V-1027Ympäristötekniikka15
IEYS1401Yhdyskuntatekniikka5
IE00BO27Vesihuolto5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
EY2023V-1028Ympäristösuunnittelu15
IEYS1105Rakennettu ympäristö5
IEYS1103Ympäristönsuunnitteluprojekti5
IY00BE90Ympäristön tila ja suojelu5
EY2023V-1030Projektiopinnot15
IEYS4001Projektiopinnot15
 
EY2023V-1031VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
EY2023V-1032HARJOITTELU30
 
EY2023V-1033OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät
OP00BO47AMK-opinnäytetyö, suunnittelu ja aloitus3
OP00BO48AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus6
OP00BO49AMK-opinnäytetyö, päätösvaihe6