VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (EY) > 2017V

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus (EY 2017V)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Monimuoto-opetus
Alku: 1.8.2017
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT135
TLVP1100Opiskeluvalmiudet10
TLVP1101Ammattikorkeakouluopinnot2
TLVP1102Tietokone opiskeluvälineenä3
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
TLVP1200Liiketoimintaosaaminen ja yrittäjyys15
TLVP1201Kustannuslaskennan perusteet5
TLVP1202Yrittäjyys ja liiketoiminta5
TLVP1203Tilaus- ja toimitusketjun hallinta5
TLVP1300Henkilöstö ja johtaminen18
TLVP1301Esimiesosaaminen5
TLVP1302Työ- ja sopimusoikeuden perusteet3
TLVP1303Ympäristö- ja laatujärjestelmät3
TLVP1304Projektinhallinta4
TLVP1305Projektityö3
TLVP1400Viestintä12
TLVP1401Tiedottava viestintä2
TLVP1402Työelämän ruotsi4
TLVP1403Työelämän englanti I3
TLVP1404Työelämän englanti II3
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
TLVP1500Tutkimusmenetelmät7
TLVP1501Tutkimustyön perusteet2
TLVP1502Tilastomatematiikka2
TLVP1503Tutkimustyön raportointi3
IRTX1100Matematiikka12
IRTP0401Johdatus tekniikan matematiikkaan4
IRTP0201Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IRTP0204Differentiaalilaskenta2
IRTP0212Analyysi2
IRTP0704Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IRTX1200Fysiikka11
IRTP0213Mekaniikka3
IRTP0210Lämpö- ja aaltofysiikka3
IRTP0214Sähkö ja magnetismi2
IRTP0503Energiatekniikan perusteet3
IEYX0600Kemia10
IEYX0601Tekniikan kemia4
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IEYX0602Polttoaineet3
IEYX0700Tekniikan perusopinnot10
IEYX0701Tekninen dokumentaatio4
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0702Konetekniikan perusteet3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta15
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
IEYX0902Ympäristöohjaus4
IEYX0905Kansainvälinen toimintaympäristö2
IEYX0904Ekotehokas tuotanto4
IEYX1000Energiatekniikka15
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
IEYS2000Uusiutuvan energian järjestelmät15
IEYS2001Tuuli- ja aurinkovoima5
IEYS2002Bioenergia5
IEYS2003Matalaenergiarakentaminen5
IEYS3000Voimalaitostekniikka15
IEYS3001Voimalaitosrakentaminen5
IEYS3002Energiantuotanto5
IEYS3003Älykkäät sähköverkot ja ohjausjärjestelmät5
IEYS1000Ympäristötekniikka15
IEYS1203Ympäristövaikutusten arviointi5
IEYS1401Yhdyskuntatekniikka5
IEYS1403Jätehuoltotekniikka5
IEYS4000Projektiopinnot15
IEYS4001Projektiopinnot15
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT15
ILTS1003Ulkomaankaupan tekniikka ja sopimusoikeus5
IXYV0102Ilmastonmuutos3
IEYS0406Business to Business Marketing5
ILTS1004Teollisuuden tietojärjestelmäsovellukset5
IKTS6103Yrityksen strateginen suunnittelu5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö