VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energy Technology (ETE) > 2024 > AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus (OP00BO48)

AMK-opinnäytetyö, teoria ja toteutus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: OP00BO48
OPS: ETE 2024
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 6 op
Vastuuopettaja: Niemelä, Riitta

Sisältö

Opinnäytetyön teoria ja toteutusvaiheessa kirjoitetaan/kuvataan teoreettinen viitekehys ja tietoperusta. Lisäksi suunnitellaan ja esitetään menetelmä empirian toteuttamiseksi. Kerätään, raportoidaan ja analysoidaan aineisto.


Takaisin