VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2019

Energiatekniikan koulutus (ET 2019)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päivätoteutus
Alku: 1.8.2019
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi
Opiskeluvuosi
KoodiNimi1234OP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT125
IEYX0100Yleiset perusopinnot55
IKT11110Opinnot ja perusvalmiudet10
IEYX0101Johdatus energia- ja ympäristöinsinööriopintoihin2
IEYX0102Laboratoriotyöturvallisuus2
TLVP1103Työvälineohjelmat3
IYTP0601Ohjelmoinnin perusteet3
IEYX0200Kielet ja viestintä15
IKTP0201Tiedottava viestintä2
IKTP0506Vaikuttava viestintä3
IKTP0205Tekniikan englanti 13
IKTP0206Tekniikan englanti 22
IKTP0207Työelämän ruotsi5
XXP0000Suullinen virkamiesruotsi
XXP0001Kirjallinen virkamiesruotsi
IEYX0400Matematiikka15
IKTP0109Johdatus tekniikan matematiikkaan5
IKTP0110Analyyttinen geometria ja lineaarialgebra2
IKTP0111Differentiaalilaskenta2
IKTP0112Integraalilaskenta2
IKTP0307Matemaattisten ohjelmistojen perusteet2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskenta2
IKT11600Luonnontieteet15
IKTP0309Mekaniikka3
IKTP0306Sähkö ja magnetismi3
IKTP0406Lämpö- ja aaltofysiikka3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteet3
IYTA0313Kemia 13
IYT12000Ammatilliset perusopinnot70
IKT11120Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1121Leading People and Production5
IKTP1122Yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Kustannus- ja kannattavuuslaskennan perusteet5
IKT11130Energia ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Energiatekniikan prosessit5
IEYX1004Kestävä kehitys ja kiertotalous5
IEYX0600Kemia8
IYTA0314Kemia 22
IYTA0310Kemian laboraatiot3
IYTA0312Palaminen ja polttoaineet3
IEYX0700Tekniikan perusopinnot11
IEYX0705Tekninen dokumentaatio5
IEYX0703Sähkötekniikan perusteet3
IEYX0704Konetekniikan perusteet3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta16
IEYX0910Projektinhallinta5
IYS1401Ilmansuojelutekniikka5
IEYX0909Ympäristölainsäädäntö3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminen3
IEYX1000Energiatekniikka10
IEYX1003Energialaitoksen komponentit5
IEYX1002Uusiutuva energia5
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT60
IEYS0000Energy Technology60
IEYS0200Powerplant Technology15
IEYS0204Control Systems5
IEYS0205Heat Energy Systems5
IEYS0201Construction of Energy Facilities5
IEYS0500Electrical Technology15
IEYS0501Electrical Systems5
IEYS0202Energy Production5
IEYS0206Smart Grids5
IEYS0100Renewable Energy Systems15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IEYS0102Bioenergy Systems5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Management5
IEYS0300Sustainable Energy Management15
IKTS4102Project Marketing5
IKTS4109Cost Management in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
IZ00BB34Tuotannonohjaus, peruskurssi5
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät