VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2018 > Energiatekniikka (IEYX1000)

Energiatekniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: IEYX1000
Tyyppi: Pakollinen
OPS: ET 2018
Taso: Insinööri (AMK)
Laajuus: 10 op
Vastuuopettaja: Laitinen, Asseri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee uusiutuvan energian tuotantomuodot ja ympäristövaikutukset sekä energiantuotantolaitosten eri komponenttien tehtävän ja toimintaperiaatteet.

Sisältö

IEYX1002 Uusiutuva energia
IEYX1003 Energialaitoksen komponentit


Takaisin