VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Energiatekniikan koulutus (ET) > 2018 > Vuosi 3

Energiatekniikan koulutus (ET 2018)

Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Opetusmuoto: Päiväopetus
Alku: 1.8.2018
Laajuus: 240 op
Kesto: 4 vuotta
Kieli: Suomi

Opiskeluvuosi: 3 (2020-2021)

Vuosi: 1234kaikki
Lukukausi
KoodiNimiSyksyKevätOP
 
IXXP0000PERUS- JA AMMATTIOPINNOT13
IEYX0100Yleiset perusopinnot10
IEYX0200Kielet ja viestintä5
IKTP0506Vaikuttava viestintäx3
IKTP0206Tekniikan englanti 2x2
IEYX0400Matematiikka2
IKTP0502Tilasto- ja todennäköisyyslaskentax2
IKT11600Luonnontieteet3
IKTP0503Energiatekniikan fysikaaliset perusteetx3
IYT12000Ammatilliset perusopinnot3
IEYX0900Ympäristö ja yhteiskunta3
IEYX0903Ympäristö- ja laatujohtaminenx3
 
IXXS0000SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT50
IEYS0000Energy Technology35
IEYS0200Powerplant Technology10
IEYS0204Control Systemsx5
IEYS0205Heat Energy Systemsx5
IEYS0500Electrical Technology10
IEYS0202Energy Productionx5
IEYS0206Smart Gridsx5
IEYS0100Renewable Energy Systems5
IEYS0104Solar and Wind Powerx5
IEYS0300Sustainable Energy Management10
IKTS4102Project Marketingx5
IKTS4109Cost Management in Energy Businessx5
IYT29000Erilliset suuntaavat opinnot15
IEYS4000Projektiopinnot
 
IXYV0000VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
IXXH0000HARJOITTELU30
 
IXXO0000OPINNÄYTETYÖ15
IX00BA95Opinnäytetyö15
IKT32601Tutkimustyön menetelmät