VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Opintohaku > Prototyyppikehittäminen & UX / UI (DJ00BG04) > 2023-2024

Prototyyppikehittäminen & UX / UI

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: DJ00BG04
OPS: IDKJ 2023
Taso: Insinööri (ylempi AMK)
Opiskeluvuosi: 1 (2023-2024)
Lukukausi: Syksy
Laajuus: 5 op
Vastuuopettaja: Mäkinen, Seppo
Opetuskieli: Suomi

Toteutukset lukuvuonna 2023-2024

Tot.OpiskeluaikaKieli
300114.9.2023 – 2.11.2023Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa valmiuksia hyödyntää prototyyppejä osana tuotekehitysprosessia sekä kehittää ymmärrys prototypoinnista osana arvontuottamista asiakkaalle.
Kurssilla tutustutaan käyttöliittymien suunnitteluun keskeisten avaintekijöiden (oppittavuus, näkyvyys, tehokkuus ja graafinen suunnittelu) kautta sekä käyttäjään liittyviin avaintekijöihin (havainnointi, motoriikka, värit, virheen mahdollisuus).
Itse protyyppien toteutuksen osalta käsitellään eri tasoisia prototyyppejä sekä niiden tuottamisen työkaluja.
Kurssilla opitaan myös palautteen keräämistä prototyyppien avulla.

Sisältö

Käytettävyys
Käyttöliittymät
Eri tasoiset protyypit
Protyypit osana tuotekehitystä
Testaus / palautteen kerääminen

Opiskelumateriaali

Oppimisalustalla ja luennoilla ilmoitettava materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot verkossa, ryhmätyöskentely ja itsenäisesti toteutettavat etätehtävät

Arviointimenetelmät

Ennakkotehtävä
Luennot
Lopputehtävä


Takaisin