VAMK

Vaihda kieltä: English

Etusivu > Ajankohtaiset koulutukset > Avoin kurssitarjonta (AVOIN) > 2020 > Philosophical and Ethical Basics of Nursing (SSHP3401)

Philosophical and Ethical Basics of Nursing

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: SSHP3401
OPS: AVOIN 2020
Taso: Täydennyskoulutus yms.
Laajuus: 2 op
Opetuskieli: Englanti

Toteutukset

Tot.Ryhmä(t)OpiskeluaikaOpettaja(t)KieliIlmoittautuminen
3001SH2020-1B4.1.2021 – 20.6.2021Riikka LehesvuoEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021
3002SH2019-12CK24.8.2020 – 20.12.2020Riikka LehesvuoEnglanti17.8.2020 – 11.9.2020
3004SH2019V-12K24.8.2020 – 20.12.2020Riikka LehesvuoEnglanti17.8.2020 – 11.9.2020
3005SH2020-1C4.1.2021 – 20.6.2021Riikka LehesvuoEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021
3006SH2020-1A4.1.2021 – 20.6.2021Riikka LehesvuoEnglanti17.8.2020 – 10.1.2021
3007SH2019-12DK24.8.2020 – 20.12.2020Riikka LehesvuoEnglanti 

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- osaa työskennellä hoitotyön arvojen, eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti sekä osaa arvioida niiden toteutumista päivittäisessä työskentelyssä
- osaa työskennellä voimassa olevan lainsäädännön ja informaatio-ohjauksen mukaisesti
- on omaksunut sairaanhoitajan ammatti-identiteetin ja sitoutunut palveluammatin periaatteisiin
- kykenee työskentelemään hoitotyössä asiantuntijan roolissa ja vastaamaan työskentelynsä seurauksista
- omaa valmiudet puuttua epäammatilliseen työskentelyyn

Opiskelijan työmäärä

Total work load of the course: 54h
- of which scheduled studies: 22 h
- of which autonomous studies: 32 h
The assesment of student's own learning 1 h is included in contact lessons.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

No prerequisites

Sisältö

Hoitotyön filosofiset perusteet
Hoitotyön arvot, periaatteet sekä eettiset ohjeet
Autonomia ja itsemääräämisoikeus
Ihmisarvo ja ihmisoikeudet
Eettisten ongelmien tunnistaminen ja käsittely
Terveydenhuoltoa ohjaava ajankohtainen lainsäädäntö
Terveydenhuoltoa koskeva normi-, resurssi- ja informaatio-ohjaus
Sairaanhoitajan ammatti ja sen erityispiirteet
Palveluammatin periaatteet
Asiantuntijuus hoitotyössä
Vastuu ja vastuullisuus hoitotyössä
Oman osaamisen ja ammattiryhmien työn ja rajojen tunteminen
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ammattieettiset ohjeet
Kollegiaalisuus hoitotyössä


Opiskelumateriaali

ETENE documents
ICN code of ethics
Articles presented by the teacher

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Lectures and seminars 13 h, groupwork 4 h, supported e-learning and learning assignments 3 h

Arviointikriteerit

Grade 5
The student
- is able to relate the value ground, the ethical principles and the core concepts of nursing ethics to nursing practice.
- is able to act according the professional legislation and ethical codes as well as to evaluate them in nursing practice.
-respects the human rights
- is able to analyze ethical problems individually

Grade 3
The student
- is able to relate the value ground, the ethical principles and the core concepts of nursing ethics to nursing practice.
- is able to act according the professional legislation and ethical codes and acknowledges them in nursing practice.
-respects the human rights
- is able to discuss ethical problems individually

Grade 1
The student
- is able to relate the value ground, the ethical principles and the core concepts of nursing ethics to nursing practice.
- is able to act according the professional legislation and ethical codes and identifies them in nursing practice.
-respects the human rights
- is able to discuss some ethical problems individually

Arviointimenetelmät

Written assignments passed. Exam 100%.


Takaisin