VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Environmental Technology (YT) > 2023

Environmental Technology (YT 2023)

Degree: Bachelor of Engineering
Form of Teaching: Full-Time Studies
Start: 2023-08-01
Credits: 240 cr
Duration: 4 years
Language: Finnish
Year of Study
CodeName1234CR
 
YT2023-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
YT2023-1002Yleiset perusopinnot55
YT2023-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
YT2023-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE69Viestintä5
IK00BE70Tekniikan englanti5
IKTP0207Working Life Swedish5
XXP0000Swedish oral skills
XXP0001Swedish writing skills
YT2023-1005Matematiikka15
IKTP0109Introduction to Technical Mathematics 5
IK00BE73Numerical Mathematics5
IK00BE74Analyysi5
YT2023-1006Luonnontieteet15
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikka5
IK00BE76Sähkö ja värähtelyfysiikka5
IK00BE77Kemia5
YT2023-1007Ammatilliset perusopinnot85
YT2023-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
IKTP1122Entrepreneurship and Business Administration5
IKTP1123Basics of Cost and Profitability Accounting5
IKTP1121Leading People and Production5
YT2023-1009Energiatekniikka10
IEYX1001Processes in Energy Technology5
IEYX1002Renewable Energy5
YT2023-1010Ympäristöalan ohjelmistot15
IEYX0910Project Management5
IEYX0705Technical Documentation5
IEYS1102Geographic Information Systems5
YT2023-1011Ympäristötekniikka30
IY00BE90Ympäristön tila ja suojelu5
IE00BE79Ympäristölaboraatiot5
IEYS1203Environmental Impact Assessment5
IY00BE91Environmental Legislation5
IY00BE92Ympäristö- ja laatujohtaminen5
IEYX1004Sustainable Development and Circular Economy5
YT2023-1012Ilma15
IY00BE81Palaminen ja polttoaineet5
IE00BE84Hiilineutraali yhteiskunta5
IYS1401Air Pollution Control Engineering5
 
YT2023-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
YT2023-1014Ympäristöteknologia
YT2023-1015Yhdyskunta15
IEYS1402Geotechnics5
IE00BE93Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen5
IEYS1403Waste Management Technology5
YT2023-1016Ympäristösuunnittelu15
IEYS1105Built Environment5
IE00BE94Paikkatietoprojekti5
IEYS1103Environmental Planning Project Work5
YT2023-1017Vesi15
IY00BE95Vesienkäsittely5
IY00BE96Vesilaboraatiot5
IY00BE97Vesiensuojelu5
YT2023-1018Renewable Energy Systems15
IEYS2001Solar and Wind Power5
IEYS2002Bioenergy Systems5
IEYS0105Contemporary Issues in Technology and Management5
YT2023-1019Process and Project Management45
YT2023-1020Energy Project Development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
YT2023-1021Business Process Development15
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Management5
IKTS6104Innovations and Development5
IKTS2111Workshop in International Projects5
YT2023-1022Energy Project Management15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
YT2023-1023Teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Real Analysis5
IX00BE87Complex Analysis5
IX00BE88Field Theory5
 
YT2023-1024VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
YT2023-1025HARJOITTELU30
 
YT2023-1026OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Research Methods
OP00BO47Bachelor’s thesis, Planning and Initiation3
OP00BO48Bachelor’s thesis, Theory and Implementation6
OP00BO49Bachelor’s thesis, Final Stage6