VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Business Information Technology (T-ITE) > 2007V > THESIS (TDO0000)

THESIS

Structure Type: Degree structure
Code: TDO0000
Type: Compulsory / Professional Studies
Curriculum: T-ITE 2007V
Level: Bachelor of Business Administration
Credits: 15 cr
Responsible Teacher: Norrgård, Kenneth
Language of Instruction: Swedish

Learning Outcomes

Lärdomsprovet är ett omfattande självständigt arbete, vars mål är att ge den studerande färdigheter att lära sig problemlösning, kunna tillgodogöra sig teori, lära sig använda ändamålsenliga forskningsmetoder och att framställa en rapport.

Vidare får studerande färdigheter i:
- att se kopplingar mellan delområden inom undervisningen
- att träffa ändamålsenliga avgöranden
- att arbeta logiskt och systematiskt
- att söka och använda källmateriel
- att uttrycka sig väl skriftligt, muntligt och i bild
- att utveckla sitt eget yrkesområde

Arbetets ändamål är att förena den teoretiska undervisningen med praktiskt arbetsliv samt att underlätta för den studerande att ta steget ut i arbetslivet.


Back