VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Business Information Technology (T-ITE) > 2007V > Year 3 > IT Law (TDA0304)

IT Law

Structure Type: Study unit
Code: TDA0304
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: T-ITE 2007V
Level: Bachelor of Business Administration
Year of Study: 3 (2009-2010)
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Höglund, Mayvor
Language of Instruction: Swedish

Courses During the Academic Year 2009-2010

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
4T-IT-3DA, T-IT-3DI2010-01-04 – 2010-05-01Mayvor HöglundSwedish2009-12-07 – 2010-01-10

Learning Outcomes

Målsättningen är att studerande behärskar och känner väl till den lagstiftning som är nödvändig inom IT. T.ex. avtalsrätt, immaterial rätt och arbetsrätt.

Contents

Adb-avtal, immateriella rättigheter, datasekretess samt grunddragen av arbetsrätten såsom arbetsavtalslagen, arbetstids- och semesterlagen.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Ojajärvi, J. – Vainio, S. – Lindström, J. – Vainio,P. 2002 Ammattikorkeakoulun juridiikka 1-2. Helsinki. Otava.
- Övrigt material meddelat av läraren.
- Gällande lagstiftning.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Föreläsningar, projektarbeten, övningar och presentationer samt självstudier

Assessment Methods

Utvärdering av övningar, projektarbeten och presentationer samt skriftlig tentamen. Numerisk bedömning (0-5).


Back