VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2021 > Year 1 > Customer Segments and Corresponding Welfare Services (SA00BC63)

Customer Segments and Corresponding Welfare Services

Structure Type: Study unit
Code: SA00BC63
Curriculum: SA 2021
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2021-2022)
Semester: Autumn
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Niemistö, Riku
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2021-2022

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
3001SA2021-1A2021-08-01 – 2021-12-31Heli HuhtaFinnish2021-08-01 – 2021-09-06
3002SA2021-1B2021-08-01 – 2021-12-31Heli HuhtaFinnish2021-08-01 – 2021-09-06

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2023-2024.

Learning Outcomes

Student knows
-Different phases in life and social security and services related to each
-Is able to combine services and benefits using the network
-Basics in building service chains, the concept of segmentation and integrated service-unit
-Basics in service integration
-Is able to evaluate the services from clients point of view
-Is familiar with the future of the welfare services

Student's Workload

Students workload 80h, of which 30h in the schedule.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

No previous studies required.

Contents

-Client segments, permanent ja changing
-Welfare services needed by different client-groups
-Service integration
-Multiprofessional work
-Client in the centre
-User experience
-Participation

Regional Impact

The student knows the services regionally and is able to help the clients locally.

Internationality

International influences to national services taken into account.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Forss, Päivi ja Vatula-Pimiä Marja-Leena. Sosiaalinen turva ja hyvinvointi. 2014. Edita. Helsinki.
Helminen, Jari (toim). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäntöjä. 2016. Edita. Helsinki.
Ahola, Pasi, Arajärvi, Pentti ja Kananoja, Aulikki (toim). Yhteiset vai ostetut? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina. Kalevi Sorsa säätiön julkaisuja 5/2010. Linkki: http://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/sites/807/2012/07/Yhteiset-vai-ostetut.pdf
Kananoja, Aulikki, Lähteinen, Martti, Marjamäki Pirjo ja Aho Kristiina. Sosiaalityön käsikirja. 2017. Tietosanoma.
Laaksonen, Hannele, Laitinen, Heleena ja Hiilamo, Heikki (toimi) Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä. 2020.Sanoma Pro Oy. Helsinki.
Mattila, Maija (toim). Eriarvoisuuden tila Suomessa 2020. Kalevi Sorsa -säätiö.Linkki: https://sorsafoundation.fi/wp-content/uploads/2020/08/Eriarvoisuus2020_web2.pdf

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Contact studies
Studyvisit
Individual and group assignments
Discussions
Individual study


Back