VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2021 > Year 4 > Professional Development IV: Competent for Working Life (SA00BC55)

Professional Development IV: Competent for Working Life

Structure Type: Study unit
Code: SA00BC55
Curriculum: SA 2021
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 4 (2024-2025)
Semester: Autumn
Credits: 2 cr
Responsible Teacher: Blom, Heidi
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2024-2025

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)Language
3001SA2021-4A2024-03-07 – 2024-12-15Susanna WeberFinnish
3002SA2021-4B2024-08-01 – 2024-12-15Heli HuhtaFinnish

Taking the course in advance? See the courses during the academic year 2023-2024.

Learning Outcomes

The student know how to
develop his/hers own professional competence as a part of wider field of welfare services
­bring forward his/hers own versatile skills
­analyze his/hers own competence needs and aims to develope them in a target-oriented way according the future competence needs

The focus of portfolio work is development perspective.

Student's Workload

2 oc X 27h = 54h

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Ammatillinen kasvu I, II ja III

Contents

Contents:

Competence: Research, development and innovation competence
Focus: Development perspective
Professional development and competence in the future
Knowhow and emotional skills in social services
Developing the multi-professional teamwork, the role of social services
VAMK strategy 2030: Pioneering

Regional Impact

Taking local actors into consideration in relation to students own professional development

Internationality

Combining students own professional development to multicultural and international operational environment

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Helminen, Jari (2016). Sosiaaliohjaus -lähtökohtia ja käytäöntöjä. Edita. Helsinki.
Raatikainen, Eija, Rahikka Anne, Saarnio Tuula & Vepsä Päivi (2019). Ammattina sosionomi. Sanoma Pro Oy, Helsinki.
Arvo, arki ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön eettiset ohjeet, Talentia 2017, linkki: https://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/docs/Talentia_Etiikkaopas_2017.pdf
Kaarina Ranne, Anne Sankari, Tuula Rouhiainen-Valo & Tuula Ruusunen (toim.) 2005: Sosiaalipedagoginen ammatillisuus. Madsenin kukasta toiminnan tulppaaniksi. Linkki:https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/16533/Sosiaalipedagoginen_ammatillisuus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tiekartta 2030. Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön tulevaisuusselvitys. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2019:41.

Opettajan muu ilmoittama materiaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Classroom education / distance education
Lectures
Froup work
Independent study
Reflection by means of portfolio.

Assessment Criteria

Passed / Failed

The stundent knows how to
­choose and apply different methods with critical justifications
­take advantage of his/hers own skills in practical development work in multi-professional working communities

Assessment Methods

Active participation, passing the given assignments. The portfolio is finished.


Back