VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2017 > Year 1 > Basics of nursing in socal services (SAPA0503)

Basics of nursing in socal services

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0503
Curriculum: SA 2017
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017-2018)
Semester: Spring
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Palosaari, Sinikka
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2017-2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-08-24 – 2018-06-01Taina HuuskoFinnish2017-08-21 – 2017-09-18
2S-SA-1A2018-01-08 – 2018-06-01Taina HuuskoFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
3S-SA-1B2018-01-08 – 2018-06-01Taina HuuskoFinnish2017-12-11 – 2018-01-15

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2020-2021.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa
-perushoidon ja hoitotyön periaatteet
-avustamisen erilaisissa perushoitotilanteissa
-lääkehoitoon liittyvän lainsäädännön ja muun ohjeistuksen perusteet.
-tietää lääkehoidon tarpeellisuuden sosiaalialan ammattilaisen työssä sekä tuntee vastuunsa sen toteuttamisessa.
-laskea virheettömästi lääkevalmisteen oikean annoksen asiakkaalle

Student's Workload

Työmäärä 71 t
- mistä lähiopetusta 36 t, sisältää harjoitukset/laboraatiot.
- opiskelijan itsenäistä opiskelua 35 t

Contents

•perushoitotilanteet
•lääketieto
•avustaminen
- hoitotyö käsitteenä ja hoitotyön periaatteet
- hoitotyön prosessi
- avustaminen eri perushoitotilanteissa elämisen toimintojen ja elinkaaren mukaan
- lääkehoidon perusteet sosiaalialalla

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot
Harjoitukset/laboraatiot

Assessment Criteria

Taso 1: opiskelija
- ymmärtää perushoitoon liittyvät käsitteet ja prosessin.
- osaa toimia erilaisissa perushoitotilanteissa ohjattuna.
- tietää hoitotyön periaatteet ja eettiset käytännöt. Ymmärtää lääkehoidon tarpeellisuuden ja suorittaa virheettömästi lääkelaskut.

Taso 3: opiskelija
- osaa soveltaa saatua hoitotyön tietopohjaa omaan toimintaan.
- osaa valita kulloinkin oikeat auttamismenetelmät käytännön tilanteissa.
- Osaa toimia ammattiettisesti ja hoitotyön periaatteiden mukaisesti hoitotyössä.
- osaa soveltaa tietämystään lääkehoidosta ja osaa toteuttaa sitä ohjeitten mukaan.
- suorittaa virheettömästi lääkelaskut.

Taso 5: opiskelija
- osaa soveltaa hoitotyöhön liittyvää tietämystään asiantuntevasti.
- Osaa ratkaista itsenäisesti erilaisia hoitotyön ongelmia.
- osaa kehittää hoitotyötä ja siihen liittyviä käytänteitä.
- osaa toteuttaa lääkehoitoa ja arvioida lääkehoidon toteuttamista ja käytänteitä sekä suorittaa virheettömästi lääkelaskut.

Assessment Methods

Tentti/Lääkelaskut
Asiakastapaukset (vertaisarviointi)


Back