VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2017 > Year 1 > Encountering diversity and difference (SAPA0302)

Encountering diversity and difference

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0302
Curriculum: SA 2017
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017-2018)
Semester: Spring
Credits: 6 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2017-2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-08-24 – 2017-12-22Heidi BlomFinnish2017-08-21 – 2017-09-18
2S-SA-1A2018-01-08 – 2018-06-01Heidi BlomFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
3S-SA-1B2018-01-08 – 2018-06-01Heidi BlomFinnish2017-12-11 – 2018-01-15

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2020-2021.

Learning Outcomes

Opiskelija

* ymmärtää moniarvoisen yhteiskunnan merkityksen.
* tunnistaa erityistä tukea tarvitsevien sekä monikulttuuristen asiakkaiden tuen tarpeita
* osaa tukea yksilöllisesti asiakkaiden voimavaroja erilaisia työmenetelmiä hyödyntäen

Contents

* moniarvoinen yhteiskunta
* erityispedagogiikka 3op
* erityistä tukea vaativat toimintakyvyn häiriöt, perustietoa eri vammaryhmistä kasvatustieteen näkökulmasta
* kulttuurin merkitys ihmisen arvoissa, toiminnassa ja viestinnässä
* erilaisiin kulttuureihin tutustuminen, monikulttuurisuus, 3op
* monikulttuurisuuden ymmärtäminen ja teorian ja käsitteiden hyödyntäminen yhteistyötahon kanssa: G. Hofsteden 4 kulttuurin ulottuvuutta (yhteisöllisyys-yksilöllisyys, pieni-suuri valtaetäisyys, feminiinisyys-maskuliinisuus ja epävarmuuden välttäminen), sopeutumisvaiheet uuteen kulttuuriin, akkulturaatiomalli, kulttuurishokki, kulttuurisensitiivisyys
* viestintää tukevat menetelmät/työvälineet: selkokieli, nonverbaalinen viestintä, kuvallinen viestintä
*moninaisuus yhteiskunnassa ja yhteisöissä
*osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija osaa käyttää yksittäistä työmenetelmää asiakkaan yksilöllisessä tukemisessa

Taso1: Opiskelija osoittaa perehtyneisyyttä alan tietoperustaan


Taso 3: Opiskelija osaa valita asiakkaan tarpeita parhaiten tukevia työmenetelmiä ja käyttää niitä asiakkaiden yksilöllisessä tukemisessa.

Taso 3: Opiskelija osaa soveltaa alan tietoperustaa johdonmukaisesti


Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä eri asiakasryhmissä asiakaslähtöisesti

Taso 5: Opiskelija osaa soveltaa alan tietoperustaa asiantuntevasti


Back