VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Research I (SAPA0701)

Research I

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0701
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-08-31 – 2018-12-21Ahti NymanFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija
- ymmärtää tieteen kriteerit
- osaa arvioida tiedon luotettavuutta
- osaa tutkimuksen tekemisen periaatteet

Contents

arkiajattelu, tiede, tutkimusprosessin vaiheet, tutkimusotteet

Assessment Criteria

Taso 1: opiskelija
- osaa tieteen kriteerit
- tietää opinnäytetyön vaatimukset

Taso 3: opiskelija
- osaa hakea tietoa tieteen kriteereillä
- osaa muodostaa tutkimuskysymyksiä ohjatusti

Taso 5: opiskelija
- osaa soveltaa alan tietoperustaa
- osaa muodostaa itsenäisesti tutkimuskysymyksiä tutkittavan asian ratkaisemiseksi


Back