VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Supporting life management and ability to function (SAPA0502)

Supporting life management and ability to function

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0502
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-01-08 – 2018-06-01Kati LångsjöFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
2S-SA-2A2018-08-31 – 2018-12-21Sinikka PalosaariFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
3S-SA-2B2018-08-31 – 2018-12-21Sinikka PalosaariFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija
- tuntee pääpiirteissään suomalaisen kuntoutusjärjestelmän ja kuntoutuksen eri muodot.
- ymmärtää moniammatillisen työn mahdollisuudet kuntouttavassa työssä.
- osaa tukea asiakkaan kuntoutumisprosessia yksilöllisesti ja asiakaslähtöisesti

Contents

-sosiaalinen kuntoutus
-kuntoutuspalveluiden kokonaisuus (josta sos. kuntoutus yksi osa-alue)
-kuntoutuksen toimintajärjestelmät: vakuutuskuntoutus, kela, te-toimisto...
-kuntoutuksen lainsäädäntö
-kuntouttavan työn toimintaympäristö Vaasassa
-toiminnalliset ja taidelähtöiset terapiat
-kuntoutuksen moniammatillinen verkosto
-palveluohjauksellinen lähestymistapa kuntoutukseen

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija osaa
- etsiä tietoa yksittäiseen tilanteeseen ja ratkaista annetun yksittäisen tehtävän ohjatusti.

Taso 3: Opiskelija osaa
- hakea tietoa kuntoutuksesta eri tietolähteistä
- ratkaista annetun tehtävän itsenäisesti tietolähteitä hyväksikäyttäen.

Taso 5: Opiskelija osaa
- hakea tilanteeseen sopivista tietolähteistä olennaisimmat tiedot, reflektoida tietoa ja ratkaista annetun tehtävän kehittävällä ja uusia näkökulmia tuovalla tavalla.


Back