VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Preventive work with families with children and child protection (SAPA0402)

Preventive work with families with children and child protection

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0402
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 4 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija
− perehtyy lastensuojelun peruskäsitteisiin sekä toimintaa ohjaaviin toimintaohjeisiin sekä lainsäädäntöön.
− tuntee lastensuojelun ja ennaltaehkäisevän lapsiperhetyön palvelurakenteita.
− sisäistää perhetyön prosessin vaiheet ja saa valmiuksia työskennellä erilaisten perheiden kanssa huomioiden toiminnassaan perheiden erityistarpeet.
− tuntee asiakastyön menetelmiä ja osaa tarkastella perheiden tilanteita ennaltaehkäisevän työn näkökulmasta.

Contents

Perhetyö, perhetyön prosessi
Ennaltaehkäisevä työ peruspalveluissa
Lasten suojelu ja lastensuojelu
Huolen puheeksi ottaminen, huolen vyöhykkeet
Lastensuojelulaki
Lastensuojeluilmoitus
Avohuollon tukitoimet

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija
­- on perehtynyt alan teoriaan ja osaa hyödyntää osaamistaan perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- osaa havainnoida perheiden tuen tarpeita.
­- osaa nimetä asiakastyön menetelmiä perhetyössä.
­- ymmärtää perheiden erilaisia tilanteita ja osaa tukea perheen hyvinvointia.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- soveltaa alan teoriaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- tunnistaa erityisen tuen tarpeita sekä soveltaa joitakin asiakastyön menetelmiä perhetyössä.
­- tarkastella perheiden hyvinvointia ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa.

Taso 5: Opiskelija osaa
­- soveltaa asiantuntevasti alan teoriaa perheiden kanssa tehtävässä työssä.
­- tunnistaa ja arvioida erityisen tuen tarpeita sekä valita ja soveltaa erilaisia asiakastyön menetelmiä ja toteuttaa niitä perhetyössä.
­- tarkastella perheiden hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja tukea perheitä erilaisissa tilanteissa.


Back