VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 2 > Work with substance abuse, mental health and violence (SAPA0401)

Work with substance abuse, mental health and violence

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0401
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 2 (2018)
Credits: 6 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2018

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-2VK2018-01-08 – 2018-06-01Karina BjörninenFinnish2017-12-11 – 2018-01-15
2S-SA-2A2018-08-31 – 2018-12-21Karina BjörninenFinnish2018-08-20 – 2018-09-17
3S-SA-2B2018-08-31 – 2018-12-21Karina BjörninenFinnish2018-08-20 – 2018-09-17

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija osaa
­- jäsentää hyvinvointipolitiikan osa-alueista päihde- ja mielenterveyspolitiikan sekä väkivaltaproblematiikan kytkennän.
­- tuntee päihde-, mielenterveys- ja väkivaltaongelmien ulottuvuudet ja vaikutukset yksilöön ja lähiomaisiin ja tuntee yleisimmät toimintamallit ja palvelujärjestelmien rakenteet.
­- voimavaralähtöisen työskentelytavan

Contents

Riippuvuuden ja läheisriippuvuuden ulottuvuudet ja vaikutukset, riskitekijät.
* Mielenterveys – mielenterveysongelmien ulottuvuudet ja vaikutukset, riskitekijät.
* Päihde- ja mielenterveyspolitiikka.
* Lähisuhdeväkivallan ilmenemismuodot, vaikutukset ja ongelman tunnistaminen.
* Kaikkien alojen lainsäädäntö (tärkeimmät kohdat) ja palvelujärjestelmät.
* Työmenetelmiä/tapoja; mini-interventio, motivoiva haastattelu/keskustelu, ambitioportaat,
kriisityö, uhrin, silminnäkijän ja väkivallan tekijän kohtaaminen ja heidän kanssaan työskentely, puheeksi ottaminen.

Assessment Criteria

Taso 5: Opiskelija osaa
­- soveltaa alan tietoperustaa asiantuntevasti, ymmärtää opintojakson aihealueisiin kuuluvan hyvinvointipolitiikan, niihin kuuluvat palvelujärjestelmät ja osa-alueiden keskinäiset kytkennät.
­- asiakaslähtöisesti ohjata palvelujen piiriin, soveltaa työmenetelmiä ja edistää tavoitteellista toimintaa perustellen annetussa tehtävässä ratkaisunsa.

Taso 3: Opiskelija osaa
­- hakea tietoa eri lähteistä ja soveltaa sitä annetun tehtävän ratkaisemiseksi.
­- Toimii luontevasti vuorovaikutustilanteessa ja ryhmän jäsenenä, kykenee ohjaamaan palvelun piiriin ja perustelemaan ratkaisunsa.
­- Ymmärtää ongelma-alueiden vaikutukset yksilöön ja läheisiin ja osaa toimia vastuullisesti ja harkitusti ottaen ammattietiikka ja vastuuperiaatteet huomioon.

Taso 1: Opiskelija
­- osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan, tietää tärkeimmät päihde-, mielenterveys- ja väkivaltatyön palveluperiaatteet ja työmenetelmät, uskaltaa ottaa vuorovaikutustilanteessa huolensa puheeksi.


Back