VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Degree Programme in Social Services (SA) > 2016V > Year 1 > The basics of pedagogics and early childhood education (SAPA0301)

The basics of pedagogics and early childhood education

Structure Type: Study unit
Code: SAPA0301
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: SA 2016V
Level: Bachelor of Social Services
Year of Study: 1 (2017)
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Saikkonen, Sanna
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Year 2017

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
1S-SA-1VK2017-01-09 – 2017-06-02Merja KaminenFinnish2016-12-12 – 2017-01-16
2S-SA-1A2017-09-01 – 2017-12-22Merja KaminenFinnish2017-08-21 – 2017-09-18
3S-SA-1B2017-09-01 – 2017-12-22Merja KaminenFinnish2017-08-21 – 2017-09-18

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2019-2020.

Learning Outcomes

Opiskelija

* perehtyy kasvatustieteen keskeisimpiin teorioihin ja ymmärtää toimintaa ohjaavien lakien, valtakunnallisen suunnitelmien sekä kuntakohtaisten linjausten merkityksen varhaiskasvatuspalveluiden ohjaajina.
* osaa perustella toimintaansa varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä lapsilähtöiseen toimintaan pohjautuen, ottaen huomioon lapsen kasvun ja kehityksen vaiheet suunnitellessaan ja toteuttaessaan toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa tarkastella varhaiskasvatuspalveluita laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta huomioiden kasvatuskumppanuuden osana vanhemmuuden tukemista.

Contents

Kasvatusteoriat
Oppimistyylit
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet arjen työvälineenä
Päivähoidosta varhaiskasvatukseen
Lapselle ominaiset tavat toimia
Leikin kehitysvaiheet ja aikuisen rooli leikin rikastuttamisessa
Kasvatuskumppanuus
Havainnointi varhaiskasvatuksessa
Päivähoito lapsen silmin
Elämyksellinen tarinankerronta (sadut ja sadutus)

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot, demonstraatiot, ryhmätyöt, luovat menetelmät, tutustumiskäynti

Assessment Criteria

Taso 1: Opiskelija

* osoittaa perehtyneensä alan teoriaan suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa toimintaa lapsiryhmässä.
* osaa keskustella laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja tiedostaa kasvatuskumppanuuden tärkeyden.
* osaa työskennellä pienryhmän jäsenenä ohjatusti.


Taso 3: Opiskelija osaa

* soveltaa alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta ymmärtäen kasvatuskumppanuuden merkityksen osana vanhemmuuden tukemista.
* työskennellä pienryhmän jäsenenä tavoitteellisesti.

Taso 5: Opiskelija osaa

* soveltaa monipuolisesti alan teoriaa suunnitellessaan lasten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevaa pedagogista toimintaa lapsiryhmässä.
* analysoida varhaiskasvatusta laadukkaan varhaiskasvatuksen näkökulmasta arvioiden kasvatuskumppanuutta osana vanhemmuuden tukemista.
* ohjata pienryhmän toimintaa ja edistää ryhmän tavoitteiden saavuttamista.


Back