VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Archived Education > Nursing (S-SH) > 2009T > Year 2 > Man and Society II (SHP0302B)

Man and Society II

Structure Type: A part of a study unit
Code: SHP0302B
Type: Compulsory / Basic Studies
Curriculum: S-SH 2009T
Level: Bachelor of Health Care
Year of Study: 2 (2010-2011)
Credits: 3 cr
Responsible Teacher: Nurmi, Regina
Language of Instruction: Finnish

Courses During the Academic Year 2010-2011

Impl.Group(s)Study TimeTeacher(s)LanguageEnrolment
5S-TH-2A2010-08-30 – 2010-12-17Aira Bragge, Maj-Len Nyrhinen, Virpi KinnunenFinnish2010-08-20 – 2010-09-05
6 2010-08-30 – 2010-12-17Aira Bragge, Elina Kajan, Maj-Len Nyrhinen, Virpi KinnunenFinnish2010-08-20 – 2010-09-05
7S-TH-2B2010-10-25 – 2011-03-04Aira Bragge, Susanna Aaltonen, Virpi KinnunenFinnish2010-10-04 – 2010-10-29
8S-TH-3A2010-10-25 – 2010-12-17Aira Bragge, Susanna Aaltonen, Virpi KinnunenFinnish2010-10-04 – 2010-10-29

Learning Outcomes

Opiskelija saa perustiedot kliinisen psykologian teoreettisista lähtökohdista sekä tutkimus- ja hoitomenetelmistä.
Opiskelija ymmärtää sosiaalipolitiikan peruskäsitteet ja perehtyy suomalaiseen sosiaalipolitiikkaan.
Opiskelija osaa suunnitellla opetustilanteita ja saa valmiuksia opiskelijoiden ohjaukseen.

Contents

Sosiaalipolitiikan perusteet.
Kliinisen psykologian perusteet.
Opetus ja ohjaus.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

- Taipale,I. (toim.) 2001. Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. Sairaanhoitajien koulutussäätiö (soveltuvin osin)
- Lyytinen, P. & Korkiakangas, M & Lyytinen, H. (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan: kehitys kontekstissaan. 5. p. Helsinki : WSOY.
- Sarvimäki, A. & Stenbock-Hult, B. 1996. Hoito, huolenpito ja opetus. Helsinki. WSOY.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lähiopetus. Itsenäinen opiskelu.

Assessment Methods

Tentti. Numeerinen arviointi.


Back