VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Business Economics (LT) > 2023W > PRACTICAL TRAINING (LT2023W-1014)

PRACTICAL TRAINING

Structure Type: Study module
Code: LT2023W-1014
Curriculum: LT 2023W
Level: Bachelor of Business Administration
Credits: 30 cr
Responsible Teacher: Niittykoski, Jukka

Learning Outcomes

During the practical training period the students familiarise with the working procedures and tasks in their own field of specialisation. The training period increases the students' professional skills and motivation. During the training period the students become acquainted with the activities, culture, work and social life of the organisation. The training period will emphasise internationalisation, entrepreneurship and professionalism.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Basic practical training 10 cp: No preliminary studies needen Professional Practical Training 20 cp: A suitable among of advanced special studies

Contents

Opiskelija tutustuu työpaikan organisaation toimintaan, organisaatiokulttuuriin, työnjakoon, sosiaalisiin suhteisiin sekä harjaantuu työskentelemään ryhmän jäsenenä. Harjoittelun tulee edistää kansainvälisyyttä, yrittäjyyttä ja ammattieettistä ajattelutapaa


Back