VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2024

Mechanical and Production Engineering (KT 2024)

Degree: Bachelor of Engineering
Form of Teaching: Full-Time Studies
Start: 2024-08-01
Credits: 240 cr
Duration: 4 years
Language: Finnish
Year of Study
CodeName1234CR
 
KT2024-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT140
KT2024-1002Yleiset perusopinnot55
KT2024-1003Opinnot ja perusvalmiudet10
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihin5
IK00BE72Tietotekniikka5
KT2024-1004Kielet ja viestintä15
IK00BE70Tekniikan englanti5
TT00BP63Technical Communication in Finnish5
TT00BI58Engineering Swedish5
XXP0000Swedish oral skills
XXP0001Swedish writing skills
KT2024-1029Matemaattis-luonnontieteelliset opinnot30
KT00BP94Insinöörimatematiikan valmentava kurssi5
TT00BP64Engineering Mathematics 15
TT00BP65Engineering Mathematics 25
TT00BP66Engineering Physics 15
TT00BP67Engineering Physics 25
IK00BE77Kemia5
KT2024-1007Ammatilliset perusopinnot85
KT2024-1008Johtaminen ja yritystoiminta15
TT00BP62Innovaatiot, yrittäjyys ja liiketoiminta5
IKTP1123Basics of Cost and Profitability Accounting5
IKTP1121Leading People and Production5
KT2024-1009Energia- ja ympäristötekniikka10
IEYX1001Processes in Energy Technology5
IEYX1004Sustainable Development and Circular Economy5
KT2024-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys30
IK00BE98Purku- ja kokoonpanoprojekti5
IKTA2502Mechanical Drafting5
IKTA25013D Modeling and Product Lifecycle Management5
IKTA2503Statics and Strength of Materials5
IKTA2506Machine Elements5
IKTA2406Product Development Project5
KT2024-1011Mekatroniikka15
IKA0607Mechanical Automation 15
IKA0608Mechanical Automation 25
IKA0405Robotics5
KT2024-1012Valmistustekniikka15
IKTA2704Materials5
IKTA2705Digitaalinen valmistus (DM)5
IKTA2706Konepajatekniikan laboraatiot5
 
KT2024-1013SUUNTAAVAT AMMATTIOPINNOT45
KT2024-1014Konetekniikka45
KT2024-1015Suunnittelutekniikat15
IKTS11013D Product Design (NX)5
IKTS1115DFMAA Techniques5
IKTS5103Simultaneous Engineering and Project Management5
KT2024-1016Robottiautomaatio15
IKTS5303Robotiikan etäohjelmointi ja simulointi5
IKTS2213Automation Systems5
IKTS5302Robotics5
KT2024-1017Tuotantoteknologiat15
IK00BE99Valmistusteknologiat5
IK00BF00Tuotannon ohjaus ja kunnossapito5
IZV0034Additive Manufacturing 5
KT2024-1018Kehittyvä koneensuunnittelu15
IK00BF01Simulointi koneensuunnittelussa5
IK00BF02Reversed Engineering5
IK00BF03Edistyneet suunnittelumenetelmät5
KT2024-1019Process and Project Management45
KT2024-1020Energy Project Development15
IKTS4102Project Marketing5
IK00BE85Cost and Project Finance in Energy Business5
IKTS4106Supply Chain in Energy Business5
KT2024-1021Business Process Development15
IKTS6102Special Aspects in Project and Process Management5
IKTS6104Innovations and Development5
IKTS2111Workshop in International Projects5
KT2024-1022Energy Project Management15
IEYS0104Solar and Wind Power5
IKTS4103Project Management for Energy Business5
IKTS4111Project in Energy Systems5
KT2024-1023Teknillinen matematiikka ja fysiikka15
IX00BE86Real Analysis5
IX00BE87Complex Analysis5
IX00BE88Field Theory5
 
KT2024-1024VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT10
 
KT2024-1025HARJOITTELU30
 
KT2024-1026OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Research Methods
OP00BO47Bachelor’s thesis, Planning and Initiation3
OP00BO48Bachelor’s thesis, Theory and Implementation6
OP00BO49Bachelor’s thesis, Final Stage6