VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2022 > Year 1

Mechanical and Production Engineering (KT 2022)

Degree: Bachelor of Engineering
Form of Teaching: Full-Time Studies
Start: 2022-08-01
Credits: 240 cr
Duration: 4 years
Language: Finnish

Year of Study: 1 (2022-2023)

Year: 1234all
Semester
CodeNameAutumnSpringCR
 
KT2022-1001PERUS- JA AMMATTIOPINNOT60
KT2022-1002Yleiset perusopinnot30
KT2022-1003Opinnot ja perusvalmiudet5
IK00BE71Johdatus insinööriopintoihinx5
KT2022-1004Kielet ja viestintä5
IKTP0207Working Life Swedishx5
XXP0000Swedish oral skills
XXP0001Swedish writing skills
KT2022-1005Matematiikka10
IKTP0109Introduction to Technical Mathematics x5
IK00BE73Numerical Mathematicsx5
KT2022-1006Luonnontieteet10
IK00BE75Mekaniikka ja lämpöfysiikkax5
IK00BE77Kemiax5
KT2022-1007Ammatilliset perusopinnot30
KT2022-1008Johtaminen ja yritystoiminta5
IKTP1122Entrepreneurship and Business Administrationx5
KT2022-1009Energia- ja ympäristötekniikka5
IEYX1001Processes in Energy Technologyx5
KT2022-1010Koneen suunnittelu ja tuotekehitys10
IK00BE98Purku- ja kokoonpanoprojektix5
IKTA2502Mechanical Draftingx5
KT2022-1011Mekatroniikka5
IKA0607Mechanical Automation 1x5
KT2022-1012Valmistustekniikka5
IKTA2704Materialsx5
 
KT2022-1026OPINNÄYTETYÖ15
IKT32601Research Methods