VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2018 > Year 3 > Advanced Course in Strength of Materials (IKTS5101)

Advanced Course in Strength of Materials

Structure Type: Study unit
Code: IKTS5101
Type: Optional obligatory / Professional Studies
Curriculum: KT 2018
Level: Bachelor of Engineering
Year of Study: 3 (2020-2021)
Semester: Autumn
Credits: 5 cr
Responsible Teacher: Niemelä, Riitta
Language of Instruction: Finnish

Still need to take the course? See the courses during the academic year 2021-2022.

Learning Outcomes

Opiskelija ymmärtää stabiliteettiongelmien merkityksen rakenteiden mitoituksessa ja osaa mitoittaa yksinkertaisen nurjahdustapauksen.
Opiskelija ymmärtää lujuusopillisen ongelman ratkaisun perusteet elementtimenetelmää käytettäessä. Opiskelija oppii käyttämään elementtimenetelmään perustuvaa lujuuslaskentaohjelmaa. Opiskelija osaa mitoittaa palkkirakenteen kestävyyden teräsrakennenormien mukaan ohjelmiston avulla.
Opiskelija ymmärtää väsymisilmiön perusteet. Opiskelija osaa mitoittaa väsyttävästi kuormitetun hitsatun ja hitsaamattoman rakenteen.

Student's Workload

Työmäärä yhteensä 135h, josta lähiopetusta on 70 h ja itsenäistä työskentelyä 65 h.
Oman oppimisen arviointi 1 h sisältyy lähiopetukseen.

Prerequisites / Recommended Optional Courses

Statiikka ja lujuusoppi

Contents

Nurjahduksen mitoitus Eurocode 3:n mukaan, kiepahdus ja lommahdus.
Elementtimenetelmän perusteet, kuormitukset ja reunaehdot sekä rajoitukset ja virheet alkutiedoissa, tarkkuus laskentamallin puitteissa; FEM-tulosten oikeellisuus, rakenteen ja FEM- mallin vastaavuus.
Kehä- ja palkkirakenteen mallinnus ja mitoitus Eurocode 1- ja -3 - normien mukaan.
Väsyttävästi kuormitetun rakenteen dynaamiset rasitukset ja kestävyys. Hitsausliitosten laskenta väsyttävästi kuormitetuissa rakenteissa.

Recommended or Required Reading and Other Learning Resources/Tools

Lujuuslaskentaohjelman manuaali
Opettajan monisteet, verkkomateriaali.

Mode of Delivery / Planned Learning Activities and Teaching Methods

Luennot ja harjoitukset.

Assessment Criteria

Opiskelija
5: osaa soveltaa opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä uusissa asiayhteyksissä
3: osaa oma-aloitteiseti käyttää hyödyksi opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä
1: osaa ohjatusti hyödyntää opintojakson oppisisällössä määriteltyjä menetelmiä

Assessment Methods

Harjoitukset ja tentti


Back