VAMK

Change language: Suomi

Front Page > Current Education > Mechanical and Production Engineering (KT) > 2018 > Design (IKTS5100)

Design

Structure Type: Study module
Code: IKTS5100
Type: Optional obligatory
Curriculum: KT 2018
Level: Bachelor of Engineering
Credits: 15 cr
Responsible Teacher: Hantula, Juha
Language of Instruction: Finnish

Learning Outcomes

Opiskelija harjaantuu käyttämään moderneja menetelmiä koneensuunnittelussa.

Contents

IKTS5101 Lujuusopin jatkokurssi 5 op
IKTS1115 Konstruktiotekniikka DFMAA 5 op
IKTS1121 Kehittyvä koneensuunnittelu 5 op


Back